Bilgi çağını yakalamaya çalışan ve özellikle bu çağı yaşayan toplumlarda, gençler arasındaki sigara-alkol kullanımının yaygın hale geldiği gözleniyor. Gençlerin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına zemin hazırlayan çok sayıda risk etkeni bulunuyor Bu risk faktörlerinden bir veya birkaçını taşıyan gençlerin madde bağımlısı olma riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar Shelton ve Van Den Bree, 11–14 yaş aralığındaki yaklaşık 2500 gencin katılımıyla erken ergenliğe giriş yaşının sigara ve alkol kullanımına olan etkisini, gencin ebeveyn ilişki kalitesinin sigara ve alkol kullanımıyla olan ilişkisini ve bu faktörlerin cinsiyete göre değişimlerini inceledi. Katılımcıların ebeveynleriyle olan ilişki kaliteleri ölçüldü; sigara ve alkol kullanım alışkanlıkları belirlendi ve ergenliğe girme yaşı bilgisi edinildi. Bu özelliklerin zamanla değişimini incelemek için 12 ay sonra aynı ölçümler yeniden yapıldı.

Elde edilen sonuçlara göre, zamanında ergenlik çağına giren gençlerin sigara ve alkol kullanımı ile ebeveynleriyle ilişki kaliteleri arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu görüldü. Erken ergenliğe giren kızların ebeveynleriyle olan zayıf ilişki kalitesinin 12 ay sonunda alkol kullanımını arttırdığı; geç ergenliğe giren kızların ise, alkol ve sigara kullanım oranının ebeveynleriyle ilişki kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bu araştırma, geç veya erken ergenliğe girmenin gencin ailesiyle olan ilişkisinde önem taşıdığını vurguluyor ve aslında etkilerin göründüğünden karmaşık olabileceği hakkında bilgi veriyor.

 

Detaylar için kaynak

Shelton, K. H., & Van Den Bree, M. B. M. (2010). The moderating effects of pubertal timing on the longitudinal associations between parent-child relationship quality and adolescent substance use. Journal of Research on Adolescence, 1–21.

RelatedPost