Son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan panik atak, başta panik bozukluğu olmak üzere, kaygı bozukluklarının bir çok türünde görülebilen yoğun bir kaygı nöbetidir. Uyku panik atağı ise, uyku sırasında nedensiz olarak başlayan, hastayı uykudan uyandıran ve dehşet içinde bırakan yineleyici panik ataklarından oluşan, panik bozukluğu alt tipidir.

Çetinkaya ve arkadaşları, uyku panik atağının farklı bir yapıya sahip olup olmadığını ve farklı bir alt tip olarak kabul edilip edilmeyeceğini araştırmak amacıyla panik bozukluğu tanısı almış 18–65 yaş aralığındaki hastaları inceliyor. Katılımcılarla, tanı koymak ve belirtileri araştırmak için görüşmeler yapılıyor. Ayrıca panik bozukluğu hastalarının davranış değişikliğini; hastalık şiddetini ve boyutlarını; kaygı ve depresyon düzeyini ve derecesini ölçmek için çeşitli testler uygulanıyor.

Sonuçlara bakıldığında; panik bozukluğu hastalarının %47,9’unun uyku panik atağı geçirdiği görülüyor. Uyku panik atağında en sık görülen belirtilerin boğulma hissi, uyuşukluk, çarpıntı, denge kaybı, ölüm korkusu ve korkuya kapılma olduğu saptanıyor. Uyku panik atağı olan kişilerde hastalığın daha şiddetli seyrettiği ve depresyonla birlikteliğinin sık olduğu sonucuna ulaşılıyor. Ayrıca, katılımcıların uykuya dalma ve uykuyu sürdürmekte zorluk yaşadığı, uyumaktan ve yalnız yatmaktan kaçındıkları görülüyor.

Bu araştırma; uyku panik atağı olan panik bozukluğu hastalarında semptomların daha şiddetli yaşanması, uyku panik atağının ayrı bir alt grup olabileceğini düşündürtmesi açısından önem taşıyor.

 

Detaylar için kaynak

Çetinkaya, Ö. G., Altınbaş, K., İpekçioğlu, D., Erdimen, S., & Özer, Ş. (2011). Uyku panik atağı: Farklı bir alt tip mi? Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 189-198.