Kendimizle ilgili algılama biçimlerimiz, yaşam kalitemizde önemli rol oynayan  kavramlar. Mutluluk algısı, beklentilerini gerçekleştirme algısı ve umut algısı bunlardan bazıları. Kendimizde algıladığımız olumlu duyguların sıklığı, mutluluk algımızı; amaçlarımıza ulaşma çabamız, beklentilerimizi gerçekleştirme algımızı; gelecekteki seçenekler üzerindeki enerjimiz de gelecekten umutlu olma algımızı temsil eder. Bakalım bu öznel algılarımızın, psikolojik sorunlarla nasıl bir ilişkisi var.

Alver ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırma, üniversite öğrencilerinin çeşitli psikolojik belirtilerini ölçtü. Bu belirtiler arasında depresyon, obsesif kompulsif düşünceler, somatizasyon, anksiyete gibi belirtiler yer aldı. Bunun yanında mutluluk algılarını, beklentilerini gerçekleştirme algılarını ve gelecekten umutlu olma algılarını inceleyerek bu algıların psikolojik belirtilerdeki rolünü araştırdı.

Yapılan araştırma sonucunda, kendilerini mutlu algılayanlar kişilerde psikolojik sorunların, kendilerini mutsuz ve kısmen mutsuz algılayanlara göre daha az olduğu görüldü. Beklentilerini gerçekleştirmiş olarak algılayan öğrencilerin psikolojik belirtileri, yani psikolojik sıkıntıları da, beklentilerini gerçekleştiremediklerini ya da kısmen gerçekleştirdiğini düşünen öğrencilere göre daha düşüktü. Aynı şekilde gelecekten umutlu olanların psikolojik belirtileri, umutsuz olanlara göre daha düşük olarak belirlendi.

Araştırmacılar, öğrencilerin psikolojik belirtilerinin azaltılması için algılarını geliştirecek profesyonel yardımlar sağlanmasının gerektiğini savunuyor.

 

Detaylar için kaynak

Alver, B. , Dilekmen, M., ve Ada, Ş. (2010). Üniversite öğrencilerinin bazı öznel algılamalarına göre psikolojik belirtileri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,4(33), 13-23.

RelatedPost