Korku, kişinin kendisini korumak için onu tehdit eden gerçek bir olaya veya tehlikeli bir duruma verdiği tepkidir. Yaşadığımız korkular arasında dişçi korkusu ise, tüm dünyada en yaygın olanlarak görülen korku tiplerindendir. Bu korku kişinin diş sağlığı için yapması gereken düzenli kontrollerini aksatmasına sebep olabilir. Bu durum, diş sağlığının kalitesini de olumsuz etkileyen bir faktör olarak göze çarpar. Yeni bir çalışma ise çocuklar arasında dişçi korkusunun ne ölçüde ve nasıl yaşandığı hakkında bilgi veriyor.

Alaki ve arkadaşları, dişçi korkusunun okul çağı çocuklarda ve ebeveynlerindeki yansımasını araştırmak için devlet okulları ve özel okullardan seçilen 11–15 yaş aralığında 500’den fazla öğrenci ile onların ebeveynleri ile bir çalışma yapıyor.

Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin %34’nün yüksek ve ciddi oranda dişçi korkusu yaşadığı ve bu korkunun ebeveynlerinin dişçi korkusu ile ilişkili olduğu görülüyor. Bunun yanında öğrencilerin genelde diş çektirmekten, ebeveynlerin ise kanal tedavisi yaptırmaktan korktuğu; kız öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran daha fazla dişçi korkusu yaşadıkları; ayrıca devlet okullarındaki öğrencilerin özel okuldakilere göre daha yoğun şekilde dişçiden korktukları saptanıyor.

 

Detaylar için kaynak

Alaki, S., Alotaibi, A., Almabadi, E., & Alanquri, E. (2012). Dental anxiety in middle school children and their caregivers: Prevalence and severity. Journal of Dentistry and Oral Hygiene, 4(1), 6-11.

RelatedPost