Anne sütünün yeni doğan bebek için en uygun besin olduğu bir gerçek. Emzirmenin kaç yıl sürmesi gerektiği konusu tartışmalı olsa da son yıllarda yapılan araştırmalar, anne sütünün bebeğin fiziksel gelişimi ve beslenme alışkanlığı açısından önemini ortaya koyuyor. Ancak anne sütünün psikolojik etkileri henüz tam olarak aydınlatılmış değil. Yeni bir çalışma ise bu konuya ışık tutar nitelikte.

Anne sütünün çocuğun ileriki yaşlardaki davranış problemlerine etkisini araştıran Shelton ve arkadaşları, 4–11 yaş aralığında çocuğu olan 870 aileyi inceliyor. Anne sütünün çocuğun beslenmesinde kullanımı ve süresi; ebeveynlerin davranış problemlerinin varlığı ve derecesi ölçülüyor; bebek, anne ve hamilelik sürecine dair bazı bilgiler toplanıyor.

Sonuçlara bakıldığında, anne sütü almış bebeklerin okul çağına geldiklerinde davranış problemlerini daha az gösterdiği ortaya çıkıyor. Yani anne sütünün uzun dönemde davranışlara olumlu etkisi olduğu görülüyor. Ancak bu etki, sadece anne ile çocuk genetik olarak ilişkiliyse gözleniyor. Yani bebek başka bir annenin sütü ile beslendiğinde ileriki yaşlarda davranışlarında bir etki ortaya çıkmıyor. Bunun yanında annenin eğitim seviyesi arttıkça, bebeği anne sütü ile besleme olasılığının da arttığı, hamilelikte sigara içen annelerinse bebeklerini anne sütü ile beslemekten kaçındığı da gözlenen diğer sonuçlar.

Araştırmacılar, bir neden-sonuç ilişkisine varmadan önce farklı çalışmalara da ihtiyaç olduğunu vurgulasa da, anne sütünün psikolojik iyilik için önemli rolüne dair ipuçları bu çalışmayla verilmiş oluyor.

 

Detaylar için kaynak

Shelton, K. H., Collishaw, S., Rice, F. J., Harold, G. T., & Thapar, A. (2011). Using a genetically informative design to examine the relationship between breastfeeding and childhood conduct problems. Eur Child Adolesc Psychiatry, 20, 571-579.

RelatedPost