T.C Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) işbirliği ile ergenlere yönelik hizmet vermek amacıyla ülkemizde kurulan gençlik danışma ve sağlık merkezleri; fiziksel gelişim, psikososyal gelişim, kişisel hijyen, beslenme, fiziksel etkinlik, sigara, alkol, madde kullanımı, güvenli cinsel yaşam danışmanlığı gibi konularda ergenlere yardımcı oluyor. Merkezlerin hedefleri arasında danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme, tanı, tedavi ve referans merkezine sevk yer alıyor. İlk görüşme sonrasında ihtiyaca göre diğer görüşmeler planlanıp, gerekli durumlarda da ergen başka kurumlara yönlendirilebiliyor.

Şükrü Sarılar’ın yapmış olduğu bir çalışmada, Bakırköy Gençlik Danışma ve Sağlık Merkezi’ndeki veriler incelenerek gençlerin psikolojik, sosyal, fiziksel alanlardaki sorun alanları hakkında bilgi toplandı ve genel olarak merkezin değerlendirilmesi yapıldı.

Sonuçlara göre görüşmelerde en sık karşılaşılan sorunların sınav stresi, ders çalışma sorunları, kişilerarası ilişkiler, öfke kontrolü, içe kapanıklık, çocukluk çağı korkuları, anksiyete bozuklukları olduğu belirlendi. Fizik muayenede ise şişmanlık, akne vulgaris, anemi, boy kısalığı, gelişme geriliği en sık karşılaşılan tanılar olarak saptandı. Ayrıca danışmanlık merkezinde, hedeflerin bir kısmına ulaşılamadığı görüldü. Çalışan ve evli ergenlere yeterince ulaşılamadığı, konsültasyon ve sevk gerektiren durumlarda da işbirliği sağlanamadığı görüldü.

Çalışmada son olarak konuyla ilgili kurumların işbirliğinin gerekliliği vurgulanıyor. Çalışma sonucunda ergen sağlığı hizmetlerinin geliştirilebilmesi için tüm sağlık merkezlerinin “genç dostu” sağlık hizmeti sunacak şekilde örgütlenmesi gerektiği düşünülüyor.

 

Detaylar için kaynak

Sarılar, Ş. (2011). Gençlik danışma ve sağlık merkezleri. Türk Ped Arş. 46: 135-137.

RelatedPost