Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu  (DEHB), çocuklarda yaygın olarak görülen bir sorundur. Öyle ki, Amerika’da 7 çocuktan 3’ünde görüldüğü biliniyor. DEHB ile birlikte seyreden öğrenme güçlüğü ve odaklanma  problemi, çocukların akademik  başarısını da etkileyebiliyor. Yakın zamanda yapılan kapsamlı bir çalışma ise çocuklarda görülen DEHB’nin okuma performansı ve matematik performansıyla ilişkisini aynı anda genetik faktörlerle ilişkili olarak araştıran ilk çalışma olarak göze çarpıyor.

Amerika’da Sara Hart öncülüğünde yapılan bu araştırmada, 10 yaşındaki 271 tek ve çift yumurta ikiz çocuk ile ev ziyaretlerini de içeren 7 yıllık bir değerlendirme yapıldı. Hem çocuklardan hem de annelerden bilgi toplandı. Bu değerlendirme DEHB yanında okuma, dil ve matematik performansa odaklandı.

Çalışmada, DEHB’nin çocukların akademik başarısını birden fazla faktöre bağlı olarak etkilediği ortaya koyuldu.  Buna göre, DEHB’ye sahip çocukların yaşadıkları akademik zorluklarda, doğuştan getirdikleri birtakım özellikler (örneğin hafızada meydana gelen bozukluklar) yanında  bazı çevresel özelliklerin etkili olduğu görüldü. Çevresel etkenler arasında ise ders çalışma becerileri, çeşitli olumlu/olumsuz davranış şekilleri gibi faktörlerin yer aldığı belirtildi.

Araştırma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklarda okuma ve matematik alanlarındaki performanslarındaki sorunların hem genetik hem de çevresel faktörlere bağlı olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Çalışma bu nedenle DEHB’ye sahip çocukların akademik anlamda performans düşüklüğü yaşamasının sebeplerini çoklu faktörlere bağlamış oluyor.

Detaylar için kaynak

Hart, S., PEtrill, A. Willcutt, E. Thompson, L., Schatschneider, C.,  Deckard, K. & Cutting, L. (2010). Exploring How Symptoms of   Attention-Deficit/Hyperactivity   Disorder Are Related to Reading and Mathematics Performance:   General Genes, General Environments. Psychological Science. DOI: 10.1177/0956797610386617 http://pss.sagepub.com