Dünya çapında ölüm nedenlerinin başında gelen intihar, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak dikkat çekiyor. Kültürel, dini, sosyal faktörlerin etkilediği intiharın yaygınlığı ve kullanılan yöntemlerin ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği araştırmalarda ortaya çıkıyor.

Odabaşı ve arkadaşları, ülkemizde intiharın yaygınlığını ve risk faktörlerini ortaya çıkarmak amacıyla 1996-2005 yılları arasında Bursa ilinde adli otopsisi yapılan yaklaşık 955 intihar olgusunu inceliyor. Bu intihar olguları yaş, cinsiyet, intihar metodu, mevsim ve alkol kullanımı açısından değerlendiriliyor.

Sonuçlar incelendiğinde; ası (kendini asarak intihar etme) erkek ve kadınlarda en fazla başvurulan intihar yöntemi olarak ilk sırada yer alıyor. Asıdan sonra, erkeklerde ateşli silah yaralanması; kadınlarda ise böcek öldürücülerle zehirlenme, yüksekten düşme ve ilaç zehirlenmesinin sık kullanılan yöntemler olduğu görülüyor.

Bu araştırma, intiharın önlenmesine yönelik planlamalar yapılması için intiharlarda cinsiyet farklılıklarını incelemesi açısından önem taşıyor.

Detaylar için kaynak

Odabaşı, A. B., Türkmen, N., Fedakar, R., & Tümer, A. R. (2009). The characteristics of suicidal cases regarding the gender. Turk J Med Sci, 39(6), 917-922.

 

RelatedPost