İnsan hafızasının, kişinin yaşamsal ve türün devamlılığını sağlayıcı bilgilere uyum sağlaması gerekliliği olduğu  bilinir. Yaşamsal önem kısmıyla ilgili araştırma sonuçları, günden güne artmasına rağmen hafıza ve üreme yeteneği üzerinde nasıl etkileri olduğuna dair bilgileri tespit etmek daha zor.  Türün devamlılığı açısından düşünüldüğünde, acaba insan, karşı cinsin sesinden dinlemiş olduğu bilgileri, uzun süreli hafızasında daha kolay bir biçimde tutuyor olabilir mi?

Bu soruya yanıt arayan, Smith öncülüğündeki araştırma ekibi, kadın katılımcılarla yaptığı çalışmada iki deney yürüttüler. Katılımcılar, hormonal ilaç kullanıp kullanmadıklarına göre iki gruba ayrıldı. Genç yetişkinlik dönemindeki 4 erkek ve 4 kadın sesi, ses düzeyi azaltılarak ya da arttırılarak deneyler esnasında kullanıldı.

İlk deneyde, kadınların görsel hafızalarının, maskülen erkek sesi ile artış gösterdiği görüldü. Yani, maskülen erkek sesi ile birlikte verilen görsel bilgiyi daha iyi hatırladılar. Buna karşın bu artış, feminen erkek sesiyle birlikte gösterilen bilgi için geçerli değildi. Ayrıca başka kadınların sesini dinlerken görsel bilgiyi hatırlama derecelerinde bir değişiklik ortaya çıkmadı. İkinci deneyde ise, erkek sesinin yüksek ya da düşük olmasının da, kadınların hafızası üzerinde bir etkisi olduğu sonucuna varıldı. Buna göre kadınlar, yüksek sesle beraber verilen görsel uyaranı daha iyi hatırlama eğilimindelerdi.

Araştırmanın sonuçları, erkek sesinin kadınların uzun süreli hafızası üzerinde etkisi olduğunu göstermekle birlikte,  bu durumun türün devamlılığı için hayati önem taşıyan eş seçimiyle ilgisi olduğunu da dikkat çekiyor.

 

Detaylar için kaynak

Smith D., Jones B., Feinberg D. & Allan K. (2012). A Modulatory Effect of Male Voice Pitch on Long-term Memory in Women: Evidence of Adaptation for Mate Choice.  Mem Cogn, 40, 135-144

RelatedPost