Son yıllarda aile içi ve romantik ilişkilerdeki şiddet ve istismar olayları oldukça dikkat çekmeye başladı. Şiddet ve istismar giderek ağını genişlettikçe, araştırmacılar sadece yetişkinlerin ilişkilerindeki istismar ve şiddeti değil, ergenlerin romantik ilişkilerindeki yansımalarını da incelemeye başladılar.

Nicodemus ve arkadaşları, ilişkide fiziksel ve psikolojik şiddete uğramanın bunları uygulama olasılığını 14-17 yaş aralığındaki 700’e yakın lise öğrencisinin katılımıyla inceliyor. Katılımcılara 25 kişilik gruplar halinde, araştırmacının gözetiminde ilişkilerdeki istismar ve şiddetin boyutlarını ölçen bir test uygulanıyor. Bu ölçekte “partnerine fiziksel şiddet uygulama” (örneğin bir yerini incitme), “partnerine psikolojik şiddet uygulama” (örneğin üzücü şeyler söyleme), “partneri tarafından psikolojik şiddete maruz kalma” ve “partneri tarafından fiziksel şiddete maruz kalma” alt başlıklarını yansıtan sorular soruluyor.

Araştırma sonuçları incelendiğinde; ergenlerin ilişkilerinde büyük oranda hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kaldığı saptanıyor. Buna göre ergenlerin %52’sinin psikolojik şiddete, % 46’sının ise fiziksel şiddete maruz kaldığı görülüyor. Psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan ergenlerinse hemen hemen yarısı kendilerinin partnerlrine şiddet uyguladığını söylüyor. Peki fiziksel şiddet uygulamayı etkileyen faktörler neler? Bu soruya yanıt olaraksa bulunan sonuç, kişinin fiziksel ve/veya psikolojik şiddete maruz kalması ve kendisinin psikolojik şiddet eğilimi göstermesi.

Araştırmacılar, çalışmaya katılan ergenlerin çoğunun kırsal kesimde yetiştirildiğini, bunun yüksek şiddet oranıyla ilgili olabileceğini düşünüyor. Genel olarak araştırma sonuçları, psikolojik ve fiziksel şiddet eğiliminin partnerin bu tarz eğilimlerinden etkilendiğini vurguluyor.

 

Detaylar için kaynak

Nicodemus, P. D., Porter, J. A., & Davenport, P. A. (2011). Predictors of Perpetrating Physical Date Violence among Adolescents. North American Journal of Psychology, 13, 123-132.

RelatedPost