Sınırda kişilik bozukluğu; duygularda, insan ilişkilerinde ve davranışlarda yaşanılan dengesizlikle birlikte seyreden aşırı kaybetme korkusunun hakim olduğu bir kişilik bozukluğudur. Klinik çalışmalara göre, düzensiz yeme alışkanlıkları ve kökeni duygusal sorunlara dayanan yeme bozukluklarının, sınırda kişilik bozukluğu ile ilişkisi olduğu görülüyor. En belirgin iki yeme bozukluğu türü anoreksiya nervoza ve bulumiadır. Ancak bunlar dışında “başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğu”, yani anoreksiya ve bulumia tepkileri görülmeyen, fakat yeme bozukluğuna dair duygu ve düşüncelerin hakim olduğu bozukluk da oldukça yaygındır.

Zanarini ve arkadaşları, bu ilişkinin uzun süreli etkilerine bakmak için 18-35 yaş aralığındaki sınırda kişilik bozukluğu olan hastaların katılımıyla bir araştırma gerçekleştiriyor. Katılımcıların hastalığından haberdar olmayan uzman bir görüşmeci, katılımcılarla 3 ayrı  görüşme yapıyor. 10 yıl boyunca 2 yıl aralıkla 5 defa katılımcıların hastalık dereceleri ve bu hastalığın yeme bozukluklarıyla olan ilişkileri takip ediliyor.

Sonuçlara bakıldığında,  sınırda kişilik bozukluğu olan kişilerde yeme bozukluğu görülme olasılığının,  diğer kişilik bozukluğu olanlara göre iki katı daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.  Zaman içerisinde sınırda kişilik bozukluğu olan hastalarda yeme bozukluğu tiplerinden olan anoreksiya ve bulimianın yaygınlığı düşerken, başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğunun yaygınlığı artış gösteriyor. Katılımcıların %90’ının ise yeme bozukluğu tiplerini büyük ölçüde karşıladığı bulunuyor.

Bu araştırma, sınırda kişilik bozukluğu ve yeme bozuklukları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar arasında 10 yıl gibi uzun bir süre takip yapması açısından önem taşıyor. Araştırmacılar, sınırda kişilik bozukluğu olanlarda başka türlü adlandırılamayan yeme bozukluğunun, diğer yeme bozukluklarından daha yaygın olabileceğine dikkat çekiyor.

 

Detaylar için kaynak

Zanarini, M. C., Reichman, C. A., Frankenburg, F. R., Reich, D. B., & Fitzmaurice, G. (2010). The course of eating disorders in patients with borderline personality disorder: A 10-year follow-up study, International Journal of Eating Disorders, 43:3, 226-232.

RelatedPost