West Sendromu, bebeklik ve çocukluk döneminde görülen bir epilepsi sendromudur. Çocukluk döneminde %4-10 oranında görülürken, bebeklik döneminde bu oran %25’tir. West Sendromu görülen çocukların %70′ inde zeka geriliği, otizm davranış bozukluğu ve %25-50’sinde Lennox-Gastout sendromu görülüyor. Normal ve normale yakın olarak zihinsel gelişim gösterenlerde bu oran %5-10 şeklindedir.

Peki Türkiye’de durum nedir? Selda Hançerli öncülüğünde yapılan bir çalışma bu soruyu araştırdı. Araştırmacılar, bir hastanenin Çocuk Sağlığı Nöroloji bölümüne başvuran ve West Sendromu tanısı almış kişilerin dosyalarını inceledi. Ulaşılabilen hastalarda Otistik bozuklukların olup olmadığını anlamak için testler yapıldı.

Yapılan araştırmanın sonucuna göre ; incelenen hastaların yaklaşık %19’unda yüksek olasılıklı otizm olabileceği düşünüldü. Vakaların % 53’ünde doğuma ait nedenlerden dolayı otistik bozuklukların oluştuğu sonucuna ulaşıldı. % 87’sinde ise psikomotor gerilik saptandı. En fazla rastlanan sorunların ise tuvalet eğitimde yaşanan sorun ve yardım almadan giyinememe olduğu gözlendi.

Araştırmacılar bu sonuçlara bakarak, West sendromu görülen bebek ve çocuklarda otizm bozukluklarının görülme sıklığının önemli derecede olduğunu  ve bu konunun takibinin  önemini vurguluyor. Ayrıca araştırmacılar en iyi tedavinin ise eğitim olduğunun altını çizerek, eğitime erken yaşta başlanmasının gereğini belirtiyor.

 

Detaylar için kaynak

Hançerli, S. ve ark. (2011). West sendromunda otistik bozukluk. Türk Pediatri Arşivi. Doi: 10.4274/tpa.46.12