Değişime hazır olmak, mevcut davranışımızı olumlu yönde değiştirmemiz anlamına gelir. Bu kavram, alkol kullanma davranışını değiştirme ile ilgili çalışmalarda da sıkça yer alıyor. Örneğin, değişime hazır olan alkol bağımlısı kişilerin, şu anki ve gelecekteki alkol kullanma davranışlarının daha az olması beklenir. Yeni yapılan bir araştırma  ise 24 ay içinde 6 ay aralıklarla yapılan incelemelerde, değişime hazır olma ve  alkol kullanımı arasındaki ilişkiyi gösteriyor.

Susan Collins ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya, alkol alma davranışları belirli bir seviyenin üstünde olan üniversite öğrencileri katıldı. Katılımcıların değişime ne derece hazır olduğu, bunun yanı sıra içki içme sıklıkları, davranışları ve alkole bağlı problemlerine yönelik bilgileri elde edildi. İlk uygulamadan 6, 12, 18 ve 24 ay sonra ölçümler tekrar yapıldı.

Araştırmanın sonuçları daha önceki çalışmaların sonuçlarından biraz farklı: değişime daha hazır olanlarda alkol kullanma ile ilgili problemler daha fazla görüldü. Yani buna göre değişime hazır olmak, kişinin alkol kullanma davranışından vazgeçeceği anlamına gelmiyor.  Tersine, değişime hazır olma durumu zamanla daha çok alkol kullanma ve onunla ilgili problemlerin olacağına işaret olduğu gibi, fazla alkol alma davranışı gözlenmesi de daha yüksek değişime hazır olma durumuna işaret ediyor.

Yüksek değişime hazır olma oranı kişilerin alkol ile ilgili problemlerinin ve çok içtiklerinin farkına varmalarını sağlıyor. Çalışmanın sonuçlarına göre de, değişime hazır olmanın davranış değişikliğinin başlaması için yeterli olmadığını ve ağır derecede alkol probleminin devamını getirebileceğini gösteriyor. Davranış değişikliğinin gerçekleşebilmesi için değişime hazır olmanın yanı sıra kişinin değişimin önemli olduğunu düşünmesi gerekiyor. Kısaca değişime hazır olmak, problemin farkına varmayı sağlayarak değişim için ilk adım olsa da, değişimin gerçekleşmesi için tek başına yeterli değil.

Detaylar için kaynak

Collins, S., Logan, D., Neighbors, C. (2010).Which came first: the readiness or the change? Longitudinal relationships between readiness to change and drinking among college drinkers.Addiction, 105, 1899–1909.

RelatedPost