Fiziksel olarak aktif olmanın sağlığa sayısız faydalarının yanı sıra, gün geçtikçe ruh sağlığına da olan olumlu etkisine yönelik daha çok araştırmaya rastlıyoruz. Örneğin kaygı, depresyon, stres gibi sorunlarla baş etmede ve bunların etkisini azaltmada; bunun yanında motivasyonu ve mutluluğu arttırmada fiziksel egzersizin ve hareketin etkisi büyük. Fiziksel olarak aktif olmanın, gün içindeki duygularımızı da olumlu etkilediği biliniyor. Bunu ortaya koyan bir çalışmaya bakalım.

Conroy ve ekibinin yaptığı araştırmada, üniversite öğrencilerinden günlük yaşadıklarını, örneğin uyku düzenlerini ve kalitesini, fiziksel aktivitelerini, ruhsal durumlarını ve ne derece stresli hissettiklerini 8 gün boyunca günlük şeklinde kaydetmeleri istendi. Fiziksel egzersiz anlamında ise sadece 15 dakikadan fazla süren etkinlikleri not etmeleri beklendi. Bu etkinliklerin ise yoğunluk derecesi soruldu.

Araştırma, fiziksel olarak daha aktif olan öğrencilerin daha hoşa giden duygular içinde olduğu görüldü. Bu öğrencilerin, fiziksel olarak daha az aktif olan öğrencilere göre genel olarak pek çok konuda daha fazla heyecan duyduğu ve kendilerini daha ilhamlı hissettiği ortaya çıktı. Ayrıca öğrencilerin hangi günler daha fazla hoşa giden/olumlu duygu yaşadığına bakıldığında, bugünlerin öğrencilerin fiziksel olarak daha aktif olduğu günler olduğu gözlendi.

Araştırmacılara göre normalde olduğumuzdan daha fazla aktif olmak, bize olumlu duygular yaşatıyor. Bu olumlu duyguların ise özellikle kişiyi daha çok harekete geçirici duygular olduğu, örneğin kişiyi heycanlandırdığı veya ona ilham verdiği belirtiliyor.

 

Detaylar için kaynak

David E. Conroy, Steriani Elavsky, Amanda L. Hyde, and Shawna E. Doerksen. The Dynamic Nature of Physical Activity Intentions: A Within-Person Perspective on Intention-Behavior Coupling. Journal of Sport & Exercise Psychology, 2011, 33, 807-827

RelatedPost