editor · 04/06/12

Ünlü kuramcı ve psikiyatrist Aaron Beck’in kaleme aldığı bu kitap, ikili ilişkilere, özellikle çiftler arasındaki ilişkilere, çiftlerin yaşadığı iletişim sorunlarına, çatışmalara ve çatışma çözmeye dair başarılı bir kaynak.

Beck, bilişsel terapiyi temel alarak yaklaştığı çift sorunlarına, özellikle iletişim ve düşünme hataları çerçevesinden bakıyor. Çiftlerin iletişim kurarken gerçekçi olmayan beklentilerinin, birbirinin zihnini okuma yanlışına düşmelerinin, çoğunlukla olumsuza odaklanmanın, olayları felaketleştirme eğiliminin ve pek çok benzeri mantık hatasının çatışmalardaki rolüne değiniyor. Yazar, çiftlerin daha iyi iletişim kurmaları ve iletişim sorunlarının üstesinden gelmeleri için özellikle mantıklı olmayan çıkarımlarının, gerçekçi olmayan beklentilerinin ve aşırı savunmacı tutumlarının üstünde çalışılması gerektiğine değiniyor ve bu konuda önemli ipuçları veriyor. Olumsuz duyguların, bu olumsuz düşünme şekillerinden kaynaklandığı ilkesinden yola çıkarak, daha etkili iletişim yolları üstünde duruyor.

Yaşamlarında daha güçlü ve güvenli ilişkiler kurmaya istekli kişiler için faydalı bir kitap olan Aşk Asla Yetmez, aynı zamanda çiftlerle çalışan uzmanlar için de gerekli bir kaynak.

 

Yazar: Aaron Beck

Çeviren: Nedret Öztan

Yayınevi: Türk Psikologlar Derneği Yayınları