Multipl skleroz (MS), kronik  nörolojik bir hastalık olup, bellek sorunları, dikkat sorunları gibi pek çok bilişsel (zekanın işleyişi ile ilgili) soruna yol açabilmektedir. Dünyada MS hastaları üzerine yapılan çoğu çalışmada, bilişsel bozuklukların oldukça yaygın olabildiği ve bu oranın % 30 ile % 70’ler arasında değişebildiği görülüyor; bu orandaki değişim ise popülasyona ve kullanılan testlere göre değişebildiği biliniyor. Peki Türkiye’de MS hastalarında bilişsel işlev bozuklukları ne derece yaygın?

Keklikoğlu ve arkadaşları bu soruya yanıt aramak için yapmış oldukları çalışmada MS hastalarındaki bilişsel işlev bozukluklarının büyüklüğü ve özellikleriyle ilgili çeşitli testler aracılığıyla bilgi topladı ve değerlendirme yaptı. Hastalık süresi 5 yıl veya altında olan hastaların katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada  nöropsikolojik testlerle bilişsel işlev bozuklukları saptandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda incelenen MS hastalarının% 23’ünde depresyon saptandı. Depresyona sahip olmayan MS hastaları incelendiğinde ise % 44’ünün bilişsel bozukluğu olduğu ortaya çıktı. En çok etkilenen alanların ise kelime hatırlama,  kelime tanıma dikkat eksikliği ve konsantrasyon olduğu görüldü. Bunun yanında beyinde oluşan hasar sonucunda ortaya çıkan konuşma bozukluğu olan ‘afazi’ ise 50 hastadan sadece 1 tanesinde görüldü.

Araştırmacılar, bu sonuçların dünyada farklı ülkelerde elde edilen sonuçlarla tutarlı  ve MS hastalarındaki bilişsel bozukluğun yaygınlığının beklenen seviyede olduğunu belirtiyor.

Detaylar için kaynak

Keklikoğlu, H. , Yoldaş, T. , Zengin, Ö. , Solak, E. ,Keskin, S.(2010). Erken Dönem Relapsing-Remitting Multipl Skleroz Hastalarında Bilişsel İşlev Bozuklukları.  Nöropsikiyatri Arşivi. 47, 88-90.

RelatedPost