Erkeklerin ve kadınların eş seçimi yaparken bu süreçte dikkat ettikleri belirli özellikler vardır. Her iki taraf da karşı cinsi etkilemek için çeşitli yöntemler kullanılırken, aslında aynı cins içinde de bir rekabet söz konusu olur. Kadınların diğer kadınlarla rekabetlerinde kullandıkları stratejiler ve bu stratejilerin erkeklerin eş tercihi üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir araştırma ilginç bilgiler sunuyor.

Seda Dural öncülüğündeki araştırma, öncelikle kadınların en sık hangi kötüleme stratejilerini kullandıklarını belirledi. Ardından bu stratejilerin erkeklerin eş tercihlerini ne ölçüde etkilediği ve bu etkinin uzun süreli veya kısa süreli eş tercihleri arasında fark gösterip göstermediği incelendi.

Kadınların rakiplerini  “geçmişte çok sevgilisi olmuştur”, “tek bir erkeğe bağlı kalamaz” gibi rastgele cinsel ilişkide bulunduğu ve sadakatini sorgulayıcı ifadeler ile birlikte; “ saçları çok bakımsız”, “giyimine önem vermez” gibi, dış görünüşünü kötülemeye yönelik ifadelerle elemeye çalıştıkları görüldü. Erkeklerin ise eş seçimi yaparken, rastgele cinsel ilişkide bulunma ve sadakat ile ilgili kötülemelerden daha çok etkilendikleri görüldü.  Yani bir kadın hakkında özellikle cinsel deneyim ve sadakatsizlikle ilgili bir yorum almanın, erkeklerin bu kadını eş olarak seçmelerini olumsuz etkilediği görüldü.

Sadakat ile ilgili kötülemelerin, erkekleri hem kısa dönem hem de uzun dönemli eş tercihlerinde aynı oranda etkilediği görülürken; dış görünüş ile ilgili kötülemelerin ise kısa dönemli ilişki arayan erkekleri daha fazla etkilediği ortaya çıkıyor. Yani erkekler dış görünüşe kısa dönem ilişkilerinde daha çok önem verirken, sadakati her zaman önemli bir etken olarak görüyorlar.

Detaylar için kaynak:

Dural,S., Karaşar, A., Çetinkaya, H. (2010). Kadinların cinsiyet-içi rekabette kullandiklan kötüleme stratejilerinin erkeklerin eş tercihleri üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi 25 (66), 101-112.

RelatedPost