İntihar, toplumların önemli sorunları arasında. Toplum düzeyinde intiharın belirleyicileri arasında işsizlik ve alkol kullanımının yer aldığı bilinirken, bazı ipuçları da antidepresanların intihardaki düşüşlerde etkili olduğunu vurguluyor. Bunun yanında psikolojik destek hizmetlerinin artmasının da intihar oranlarını azaltmada etkili olabileceği biliniyor. Yeni bir çalışma, Avusturya’da yıllar içindeki intihar oranlarına antidepresan kullanımı, psikoterapist sayısındaki artış, işsizlik ve alkol kullanımı faktörlerinin ne derece etki ettiğini araştırdı.

Kapusta ve ekibinin yaptığı araştırmada 15 yıl içinde Avusturya’daki intihar oranları bilgisinin yanında, hizmet veren psikoterapist sayısı, toplum bazında antidepresan satış oranı,  alkol tüketim miktarı ve işsizlik oranı bilgileri de ülkenin geniş veritabanı vasıtasıyla elde edildi.

Araştırma sonuçlarına göre inceleme yapılan 15 yıl içinde intihar oranının % 22.6’dan % 17’ye düştüğü; alkol kullanımının %15 oranında azaldığı; işsizliğin ise artış gösterdiği; ayrıca hem antidepresan kullanımında hem de psikoterapist sayısında artış olduğu görüldü. Antidepresandaki ve hizmet veren psikoterapist sayısındaki artışın ise intihardaki düşüşte rol oynadığı ortaya çıktı. Buna karşın işsizlikteki artış ve alkoldaki azalmanın ise intihardaki düşüşle ilgisi olmadığı anlaşıldı.

Bu sonuçlar, düşen intihar oranlarının artan antidepresan satışları ve psikoterapist sayısındaki artışla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Bu da, ruh sağlığı alanındaki gelişmelerin genel anlamda intiharda azalma olmasında rol oynamış olabileceğine işaret ediyor. Özellikle psikolojik hizmetlerin artmasının ve depresyon tedavisinde yol katedilmesinin intiharları azaltmada önemli etkisinin olduğu vurgulanıyor. Araştırmacılar, bilinenin aksine intihar oranındaki düşüşün sadece ilaç tedavisine bağlı olarak gelişmediğini, artan psikolojik hizmetlere de bağlı olabileceğini bu araştırmayla gösterdiklerini söylüyor.

 

Detaylar için kaynak

Kapusta, N. D., Niederkrotenthaler, T., Etzersdorfer, E., Voracek, M., Dervic, K., Jandl-Jager, E., & Sonneck, G. (2009). Influence of psychotherapist density and antidepressant sales on suicide rates. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119(1), 236-242.

 

 

RelatedPost