Öğrencilerin yüksek akademik ortalamaya sahip olmaları;  genellikle eleştirel düşünme, yorumlama gibi becerilerle birlikte,  yüksek motivasyon  göstergesi olarak algılanır ve bu özellikler, öğrencilerin pek çokalanda tercih edilme nedenleri arasındadır. Ancak gerçekten akademik ortalama ile öğrenciler arasındaki farklılıkların önemli bir  ilişkisi olabilir mi?  Öğrencilerin karar verme süreçlerinin ve kararlarının, çerçeveleme etkisinden yani bir cümlenin sunulma şeklinden nasıl etkilendiğinin, akademik ortalamayla olan ilişkisine dair bir araştırma yapıldı.

Ken Dunegan’ın yaptığı araştırmaya gönüllü olarak katılan üniversite öğrencileri, bir firmanın cezalandırılmasıyla ilgili senaryoyu iyi ve kötü çerçeveleme yapılmış iki farklı haliyle okudular. Örneğin bir grubun okuduğu senaryoda bir firman %20 haklı olarak sunuluyorsa, diğer gruba aynı bilgi, firmanın %80 haksız olarak sunulması şeklinde oldu. Sonunda ise katılımcıların kendi tutumları “Firma ne kadar ceza ödemeli?” sorusu ile ölçüldü. Daha sonra aynı bilgiler farklı gruplara, bu sefer bilgiyi veren kişinin firma hakkında nasıl bir tutum sergilediğini sorarak uygulandı.

Araştırma sonucu, yüksek akademik ortalamaya sahip öğrencilerin cümlenin nasıl sunulduğundan fazlasıyla etkilendikleri görüldü. Yani cümlenin olumsuz biçimde sunulduğu gruptaki öğrenciler firmanın daha yüksek bir ceza ödemesi gerektiğini söyledi, üstelik bu eğilim yüksek ortalamalı öğrencilerde daha fazlaydı. Bu sonuç, yüksek akademik ortalamaya sahip öğrencilerin, sunum şekli değiştirilmiş mesajda asıl anlatılmak isteneni daha iyi tanımladığını ve aynı zamanda cevaplarında da vurgulanmak istenene yönelik davrandığını gösteriyor.

Araştırmanın sonuçları yüksek ortalamaya sahip öğrencilerin çerçeveleme etkisi nedeniyle daha fazla yanıldığına işaret etse de, bu sonuç, öğrencilerin cümlede vurgulanmak isteyeni anlayarak buna duyarlı bir şekilde mi cevap verdiği yoksa sadece yanılgıya mı düştüğü konusunda kesin bir ayrım içermiyor.

Detaylar için kaynak:

Dunegan, K. (2010). GPA and attribute framing effects: Are better students more sensitive or more susceptible? Journal of Education for Business.85. 239-247.

RelatedPost