1970’lere kadar çocuklara yönelik cinsel istismarın nadiren karşılaşılan bir durum olduğu düşünülüyordu. Ancak günümüzde uzmanlar, çocuklara yönelik cinsel istismarın her dönemde var olduğu ve her sosyo-ekonomik seviyedeki grupta görülebildiği konusunda hemfikir. Çocuk istismarına karşı kamuoyunda artan hassasiyet ile birlikte, bu konu ile ilgili yapılan çalışmalara son yıllarda hız verilmiş durumda.

Bu çalışmalardan biri de Springer ve Misurell tarafından geliştirilen Oyun Temelli- Bilişsel Davranışcı Terapi Programı. Cinsel istismara uğramış çocukların duygusal anlamda ve davranış bazında çok farklı sorunlar yaşadıklarının altını çizen araştırmacılar, bu sorunlarla baş etmede çocuklara yardımcı olacak yapılandırılmış bir grup terapi programı hazırladılar.

İlkokul çağındaki çocuklara yönelik olan ve her biri 90 dakikalık, toplam 12 oturumdan oluşan  bu programın ilk 5 oturumunda sosyal beceri geliştirme ve grup içinde güven ilişkisinin oluşturulmasına yönelik etkinlikler yer alırken,  kalan diğer 7 oturumda cinsel istismar ile ilgili psiko-eğitimsel öğelere yer verildi. Grupta çocukların yaşadıkları deneyimi dolaylı yollarla paylaşabilecekleri bir ortam yaratıldı. Bunun için çocukların gelişim dönemlerine uygun olarak yapılandırılmış oyunlar geliştirildi. Büyük çoğunluğu bu oyunlar ve rol canlandırmalar üzerinden yürütülen grup çalışmasının ilk oturumlarında “kişisel alan”, “duygu ifadeleri”, “öfke kontrolü” gibi konulara ağırlık verildi. Sonraki oturumlara duygusal hazırlık niteliği de taşıyan bu çalışmaların ardından, çocuklar önce yaşadıkları deneyimi sözsüz olarak canlandırdıkları, ardından yazıya döktükleri ve son olarak da sözel olarak ifade ettikleri oyunların içerisinde yer aldılar.

Çocuklarda cinsel istismarın neden olduğu davranışsal ve duygusal problemleri azaltmak  amacıyla etkinliği daha önceden kanıtlanmış farklı yaklaşım ve tekniklerin bir arada kullanıldığı bu terapi modeli, gelecek vadeden bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Detaylar için kaynak

Springer, C. & Misurell J. R. (2010). Game-Based Cognitive-Behavioral Therapy (GB-CBT): An Innovative Group Treatment Pogram for Children Who Have Been Sexually Abused. Journal of Child & Adolescent Trauma, 3, 163-180.