Antrenörler, sporcuların hem fiziksel hem de duygusal eğitimleri açısından büyük önem taşıyor. Her antrenörün eğitim tarzı bir diğerinden farklı olabilir. Bazı antrenörler sporcuları kısmen daha serbest bırakırken, bazıları daha mücadeleci ve zor koşullara dayanma gücü olan sporcular yetiştirmeyi amaçlar. Bu tip kişiler yılmazlık düzeyleri, bir başka deyişle psikolojik sağlamlıkları yüksek olarak tanımlanır.

Hangi antrenörlerin yılmazlık düzeylerinin yüksek olduğunu araştıran Kırımoğlu ve arkadaşları, 360 antrenörün katılımıyla yaptığı çalışmada antrenörlerin girişimcilik, iyimserlik, öngörü düzeyi, yaşama bağlı olma ve lider olma gibi özelliklerini değerlendirdi. Bu özelliklerin, kişinin yılmazlık (psikolojik sağlamlık) düzeylerini belirleyen faktörler olduğu belirtildi.

Sonuçlara bakıldığında, lisans ve yüksek lisans derecesine sahip antrenörlerin, orta öğretim derecesine sahip antrenörlere göre daha girişimci, iyimser ve lider olma özelliklerine sahip olduğu görüldü. Bununla birlikte 1-5 yıl arası çalışma süresine sahip olan antrenörlerin de daha uzun süredir (11-15 yıl arası) çalışan antrenörlere oranla daha yüksek girişimcilik düzeylerine sahip oldukları görüldü. Ayrıca millilik kadrosuna sahip olan antrenörlerin girişimcilik ve öngörü düzeyi, kadrolu ve sözleşmeli antrenörlere göre daha yüksek bulundu. Antrenörlerin yaşlarına bakıldığında ise, 26-30 yaş aralığında bulunan antrenörlerin iyimserlik ve yaşama bağlı olma düzeyleri, 36-40 yaş aralığındaki antrenörlere göre daha yüksek bulundu. Ancak öngörü açısından en yüksek seviyeye sahip antrenörlerin 46 yaş ve üzeri olduğu görüldü.

Kısacası sonuçlar antrenörlerin yılmazlık düzeylerini eğitim seviyesi, mesleki hizmet süresi ve yaş gibi faktörlerin etkilediğini gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Kırımoğlu, H., Filazoğlu-Çokluk, G.,  Yıldırım, Y. (2012). Türk antrenörlerinin yılmazlık düzeylerinin incelenmesi (Evaluation of resilience levels of Turkish coaches.). Electronic Journal of Social Sciences, 11 (39), 115-127.

RelatedPost