Uykumuzu iyi alarak güne başladığımız zaman genelde kendimizi çok daha iyi hissederiz. Ancak zaman zaman iş yoğunluğu gibi sebepler dolayısıyla uykusuz kalabiliriz ve dolayısıyla yorgunluk ortaya çıkar. Peki bu uykusuzluk gün içindeki davranışlarımızı ve davranışlarımıza hakim olma yetimizi etkiliyor olabilir mi?

Barnes öncülüğündeki çalışma bu sorudan yola çıkarak bir dizi araştırma gerçekleştirdi. Katılımcılar tam zamanlı olarak ve aynı müdür ile en az 1 yıldır çalışan kişiler arasından seçildi. Katılımcılara internet üzerinden uygulanan testlerde ne kadar uyudukları, kendilerini ne kadar uykusuz ve yorgun hissettikleri soruldu. 3 hafta sonra ise müdürlerinin,  son 3 ayda, çalışanın iş yerinde sergilediği etik olmayan, uygunsuz davranışlarının değerlendirmesi alındı. Başka bir grup katılımcının ise 5 iş günü boyunca günün başında uyku ve yorgunluk durumu; günün sonunda ise uygunsuz davranışlarını kendi gözlerinden değerlendirmeleri istendi.

Sonuçlara bakıldığında, oldukça normal görünen uykusuzluk derecesinin bile önemli davranışsal değişikliklere yol açtığı görüldü. Uyku sorunları yaşayan çalışanların önemli bir kısmı, müdürlerinin değerlendirmesine göre, iş yerinde etik olmayan davranışlar sergiledi. Katılımcıların kişisel değerlendirmesinde de etik olmayan davranışların uykusuzluk ve yorgunlukla birlikte arttığı görüldü. Ayrıca performanslarını ölçmek için gerçekleştirilen ve sonunda ödül olan bir yarışmada, uyku sorunu yaşayan katılımcıların hileye başvurduğu, yani etik olmayan bir davranış sergilediği gözlendi.

Araştırma kısaca uykunun, davranışlarımızı kontrol etmemiz açısından önemli bir rol oynadığını, uykusuzlukla birlikte görülen yorgunluğun bunda en önemli etken olduğunu gösteriyor.

Detaylar için kaynak:

Barnes C. M., Schaubroeck , J., Huth M., Ghummand, S.(2011). Lack of sleep and unethical conduct.Organizational Behavior and Human Decision Processes.115, 169-180.

RelatedPost