Günümüzde çalışma grupları, şirketlerin temel parçası haline geldi. Bunun altında yatan sebep ise birden fazla beceri, deneyim ve yargılama gerektiren görevlerde grupların bireylerden daha iyi performans göstermesidir. Fakat grup çalışmalarının da  süreçte birtakım kayıpları olabiliyor. Bunlardan birisi, grup içindeki bireylerin motivasyonunu düşüren ve grup içinde çalışırken performanslarının ölçülemediği durumlarda daha az çaba harcaması, görevlerin yerine getirilmemesi olarak nitelendirilen “Sosyal Aylaklaşma” dır.

Grup çalışmalarındanen fazla yararı sağlayabilmek adına çalışanların hangi koşullar altında çabalarının azaldığını belirlemenin kurumlar için oldukça önemli olduğundan yola çıkan araştırmacılar Ülke ve Bilgiç, grup çalışması gerektiren bilgi teknolojisi sektöründeki çalışanları inceledi. Beş temel kişilik boyutu olan dışa dönüklük, yeniliklere açık olma, sorumluluk, uyumluluk ve duygusal dengesizliğin sosyal aylaklaşmayı ne ölçüde etkilediği araştırıldı.

Dışa dönük çalışanların ve duygusal dengesizlik yaşayanların sosyal aylaklaşmaya daha fazla eğilim gösterdiği gözlendi. Ancak beklenenin aksine sorumluluk, yeniliklere açık olma ve uyumluluk kişilik özelliklerinin sosyal aylaklaşmayı etkilemediği ortaya çıktı. Bir diğer sonuç ise yöneticilerin algıları ile ilgili bilgi verdi: kadın yöneticiler erkek yöneticlere oranla çalışanlarının sosyal aylaklaşmaya daha eğilimli olduğunu söyledi. Yani çalışanlarının grup içinde çalışırken aylaklaşma yaptığını düşünen kadın yöneticilerin erkek yöneticilerden daha fazla olduğu görüldü.

Araştırmacılar, kişilik özelliklerinin iş yaşamındaki grup çalışması ve grup içi iletişim gibi konularda bireyler arasındaki farklılıkları açıklamada önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle dışa dönük, yani daha sosyal ve ilişkilerde rahat çalışanların çalışma gruplarında sosyal aylaklaşma gösterme konusunda risk grubu oluşturduğu belirtiliyor.

 

Ülke H. & Bilgiç R. (2011). Investigating the role of the big five on the social loafing of ınformation technology workers. International Journal of Selection and Assessment., Volume 19 Number 3.

 

RelatedPost