İlişkilerde iki tarafın farklı dünyasından doğan anlaşmazlıklar kaçınılmaz olduğu için, sık sık sorun ve çatışma yaşanır. Bu yaşanan olaylar ise olumsuz duygu ve düşünceleri doğurarak ilişkinin kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bağışlama, bu olumsuz duygularla baş etmede ve ilişkinin devamını sağlamada önem taşır. Bu açıdan ikili ilişkilerdeki önemi nedeniyle bağışlama son yıllarda romantik ilişkilerde ve evlilik ilişkilerinde araştırılan konuların başında geliyor.

Bağışlamanın evlilik uyumu üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla Taysi, 15-25 yıldır evli olan yaklaşık 80 evli çiftle  yaptığı araştırmada çiftlerin bağışlama düzeylerini, bağışlanacak davranışın şiddetini, evlilikteki uyumlarını ve bağışlama gerektirecek davranışlara yaptıkları yüklemeleri (durumla ilgili zihinsel çıkarımları) ölçüyor.

Sonuçlara bakıldığında, genel olarak eşini yapılan hatalı davranışından ötürü sorumlu tutan kişilerin bağışlamaya daha az eğilimli olduğu gözleniyor. Kadın, eşini hatasından ötürü sorumlu tuttuğunda, bu durum onu bağışlamamak için en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Erkeklere bakıldığında ise, bağışlamayı gerektiren hatalı davranış için eşlerini sorumlu tutan ve evlilik ilişkilerinin uyumsuz olduğunu belirten erkeklerin, eşlerini bağışlamama eğiliminde oldukları saptanıyor. Her ikisi için de yapılan hatanın şiddeti ise, bağışlamayı zorlaştıran bir faktör olarak dikkat çekiyor. Yani hatayı eş ne kadar şiddetli algılarsa, eşini bağışlama konusunda o kadar çekince duyuyor ve zorlanıyor.

Bu çalışma, ülkemizdeki evli çiftler için bağışlamayı etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmak  açısından önemli. Araştırmacılar, bağışlama ve hatayı algılama konusunda erkek ve kadınlar arasındaki farklılıkların bilinmesinin önemine işaret ediyor.

 

Detaylar için kaynak

Taysi, E. (2010). Evlilikte bağışlama: Evlilik uyumu ve yüklemelerin rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 40-52.

RelatedPost