İntihar girişimleri ve tamamlanmış intiharlar ülkemizde giderek artan bir seyir izlemektedir. İntiharın tetikleyicileri arasında alkol ve madde kullanımı da gösteriliyor. Bunun nedeninin ise alkol ve madde kullanımının kontrol kaybına sebep olması ve dolayısıyla intihara karşı savunma mekanizmalarını ortadan kaldırması olduğu belirtiliyor.

Bakım ve arkadaşları, alkol ve madde kötüye kullanımının intihar üzerindeki etkisini ve intihara eşlik eden başka etmenleri araştırmak amacıyla 1988–2006 yılları arasında intihar ve alkol-madde kötüye kullanımı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmaları inceliyor ve çıkan sonuçları değerlendiriyor.

Araştırmacılar değerlendirmeleri doğrultusunda alkol ve madde kötüye kullanımı olan kişilerde intihar girişimi ve intiharı tamamlama oranının oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkartıyor. Bunun yanında intihar girişimi olan ve ciddi depresif bozukluğu ve bipolar (iki uçlu) duygu durum bozukluğu olan hastalarda sıklıkla alkol ve madde kötüye kullanımı görüldüğü belirtiliyor.

Bu çalışma ile uzmanlar, alkol ve madde kötüye kullanımının psikiyatrik bozukluklarla birlikte seyrederek intihar için etkili bir risk faktörü olduğunu pek çok araştırmanın vurguladığını gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Bakım, B., Karamustafalıoğlu, K. O., & Akpınar, A. (2007). Alkol ve diğer madde kullanım bozukluklarında intihar girişimleri tamamlanmış intihar. Bağımlılık Dergisi, 8, 91–96.

 

RelatedPost