Başkalarıyla iletişime girdiğimizde kendimizle ilgili nasıl bir izlenim bırakacağımıza önem vermemiz doğaldır. Karşı cinsle olan iletişimde ise bu kaygıların daha fazla olduğu bilinir. Ancak izlenimimizle ilgili duyduğumuz kaygının çok yüksek olması, olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilir. Yakın zamanda yapılan ilginç bir araştırma, erkeklerin kadınlarla etkileşime girdiğinde bilişsel fonksiyonlarının olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

Karremans öncülüğünde yapılan çalışmada 40 gönüllü erkek katılımcının bilişsel performansı, bilgisayarda bir hafıza testi ile ölçülüyor. Bu amaçla ekranda bazı harfler belirli sürelerle gösterilerek kayboluyor ve iki eş harfi en hızlı şekilde bulmaları isteniyor. Daha sonra katılımcılar başka bir odaya alınıyor. Katılımcıların yarısı bu odada bir erkekle yarısı ise bir kadınla sohbet ediyor (bu kişiler deneyi gerçekleştiren kişiler olarak tanıtılıyor). Sonrasında ise ilk odaya geri dönüyor ve harf bulma testine bilgisayarda devam ediyorlar. Kadınla iletişime giren erkeklere deney sonunda o kişiyi ne kadar çekici buldukları da soruluyor.

Araştırma sonuçları, diğer odada karşı cinsle etkileşime giren katılımcıların hemcinsleriyle etkileşime giren katılımcılarla karşılaştırıldığında,  hafıza testinde daha başarısız olduğunu gösteriyor. Ayrıca karşı cinsle konuşan erkeklerin hemcinsleriyle konuşan erkeklere oranla karşı tarafta iyi bir izlenim bırakmaya daha fazla önem verdiği ortaya çıkıyor. Bunun yanında etkileşime girdikleri kadınları çekici bulduklarında, erkeklerin testteki performansları daha da düşüyor. Ayrıca kadın katılımcılara da yer verilen ikinci deneyde, kadınların bir erkekle etkileşime girdiğinde hafıza testinde performanslarının etkilenmediği görülüyor.

Kısaca araştırma, kısa bir süreliğine de olsa kadınlarla etkileşime giren erkeklerin bilişsel performanslarında (örneğin hafıza testi performansı) düşüş olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, erkeklerin hem okulda hem iş yerinde  bilişsel performansları düştüğünde, bunun kadınlar arasında daha sıklıkla meydana gelip gelmediğine bakılmasının önemine dikkat çekiyor.

 

Detaylar için kaynak

Karremans, J.C., Verwijmeren, T. Pronk, T.M. Reitsma, M. (2009). Interacting with women can impair men’s cognitive functioning. Journal of Experimental Social Psychology, doi:10.1016/j.jesp.2009.05.004

RelatedPost