Biyolojik, psikolojik ve sosyal pek çok faktörden etkilenen cinselliğin ifade edilmesi, yaşam boyu devam eder. Kadınların geç yetişkinlik dönemindeki cinsel yaşantıları ise menopoz ile birlikte başlayan bedensel ve psikolojik değişikliklerle birlikte farklı bir seyir alabilmektedir. Bakın Türkiye’de menopoz sonrası dönemde kadınlar cinselliği nasıl yaşıyor.

Kömürcü ve İşbilen, menopoz sonrası cinsel yaşama uyumu etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla, en az 6 ay süresince menstrüel kanama geçirmemiş menopoz sonrası dönemde olan bir grup kadınla bir çalışma gerçekleştirdi. Bu amaçla katılımcıların bireysel özellikleri, doğum ve gebelikleriyle ilgili bilgiler ve menopoza ilişkin düşünceleri yanında cinsel fonksiyon ve cinsel yaşam özellikleri hakkında bilgi toplandı.  Menopozun kadınların cinsel yaşamını nasıl etkilediği incelendi.

Araştırmada kadınların %20’sinin menopozu beden bütünlüğünün bozulması ve cinselliğin kaybı olarak algıladığı görüldü. Bunun yanında %87,6’sının ise yaşadığı cinsel problemlere ilişkin herhangi bir çözüm arayışında bulunmadıkları gözlendi. Yaş ilerledikçe ve menopoz süresi arttıkça, cinsel yaşamın daha olumsuz etkiledniği bulundu. Ayrıca menopoz sonrası dönemde orgazm yokluğu görülen ve cinsellikten zevk almayan kadın oranının %60’ların üstünde olduğu saptandı. Son olarak  eşlerindeki menopoza karşı olan endişe arttıkça, kadınların cinsel fonksiyonlarının olumsuz seyir izlediği belirlendi.

Araştırmacılar, menopoz sonrası cinsel hayata uyumla ilgili kadınların bilgilendirilmesi ve cinselliklerini fark edip cesaretlenmeleri için eşleri ile birlikte katılabilecekleri cinsel sağlığı geliştirme programlarının önemine dikkat çekiyor.

 

Detaylar için kaynak

Kömürcü, N., & İşbilen, A. (2011). Postmenopozal dönemde kadınların cinsel yaşama uyumu. Turkish Journal of Urology, 37(4), 326-330.