Çocukluk çağında maruz kalınan cinsel istismarın, kişinin  sosyal ve psikolojik sağlığı üzerindeki travmatik etkileri biliniyor. Ancak bu etkileri anlamada cinsel istismarın özelliklerinin de önemi üstünde duruluyor. Örneğin istismarın ne zaman gerçekleştiği, olayın biriyle payaşılıp paylaşılmadığı, istismarın kaç kişi tarafından ve nasıl gerçekleştiği gibi özellikler, farklı psikolojik etkiler bırakabiliyor.

Easton ve arkadaşları da yaptıkları araştırmada çocukluk döneminde cinsel istismara maruz kalan yetişkinlerin psikoseksüel yaşamlarındaki farklılıkları anlamaya çalıştı.  20 yaş ve üzerinde olan, çocukken istismara uğramış yetişkinleri inceleyen araştırmacılar, cinsellik korkusuna, cinsellik  süresince suçluluk duygusuna, dokunmaya ve uyarılmaya ilişkin sorunlarına ve cinsel tatmin durumlarına dair bilgiler topluyor. Ayrıca katılımcıların ilk istismara uğradıkları yaş, istismar sırasında yaralanma durumları, birden fazla kişi tarafından istismara uğrayıp uğramadıkları ve bu bilgiyi biriyle paylaşıp paylaşılmadıkları da öğreniliyor.

Araştırmacılar, istismarın olduğu dönemde bu durumu biriyle paylaşan kişilerin psikoseksüel işlevselliğinin daha olumsuz etkilendiğini ortaya çıkarıyor. Bunun yanında birden fazla kişi tarafından istismara uğramanın, özellikle yetişkinlikteki cinsellik sırasında suçluluk duygusu ve dokunma ile uyarılmaya ilişkin sorunların ortaya çıkma olasılığını arttırdığı ortaya konuyor. İstismar sırasında yaşı daha büyük olanların ve olayı paylaşanların, yaşı küçük olup paylaşanlardan daha fazla cinsel sorun yaşadığı görülüyor. Ayrıca, istismarda ensestin söz konusu olması, dokunmaya ilişkin problemler yaşama olasılığını arttırıyor.

Araştırmacılar, çocukluk döneminde yaşanan cinsel istismarın yarattığı travmadan dolayı yetişkinlik döneminde yaşanan yaygın ilişki sorunlarını anlamada uzmanlara yardımcı olmak adına, araştırmanın sonuçlarının önemli olduğunun altını çiziyor.

 

Detaylar için kaynak

Easton, S., D., Coohey, C., O’leary, P., Zhang, Y., &  Hua, L. (2010). The effect of childhood sexual abuse on psychosexual functioning during adulthood. Journal of Family Violence, 26, 41–50.

RelatedPost