Araştırmalar intihar davranışını etkileyen pek çok faktör belirlemiş olmasına rağmen, intihar yöntemlerini inceleyen çalışmalara daha az rastlanıyor. Kendini zehirleme, yüksek bir yerden atlama, ateşli silahlar kullanma, kendini kesme gibi yöntemler, intihar vakalarında en sıklıkla kullanılan yöntemler olarak belirtiliyor. Bu konuda cinsiyet farkları ise oldukça ilgi çekici bir alan. Peki kadın ve erkeklerin intihar etme yöntemleri arasında ne gibi farklar var?

Bu ilginç soruyu araştıran Callanan ve Davis, kadınların erkeklerle kıyaslandığında yüzlerinin biçiminin bozulmasına neden olacak yöntemleri kullanmaya daha az eğilimli olacakları düşüncesinden yola çıkarak bir araştırma gerçekleştirdi. Bu amaçla Amerika’da yaklaşık 600 intihar vakası, tıbbi kayıtlar doğrultusunda incelendi. İntihar vakalarının hangi yöntemle intihar girişiminde bulunduğu, bazı psikolojik sorunları, yaşamlarındaki stres faktörlerinin sıklığı, daha önceki intihar girişimleri gibi bazı bilgiler toplandı.

Araştırmacılar, beklentilerini doğrulayacak sonuçlara ulaştı. Ateşli silahlarla intiharın hem kadın hem erekler için en yaygın intihar yöntemi olduğu, ancak kadınların kendilerini başlarından vurma eğiliminin erkeklerden oldukça düşük olduğu belirlendi. Genel olaraksa kadınların yüzlerinin veya başlarının biçimini bozacak intihar yöntemlerini erkeklerden daha az kullandığı ortaya çıktı. Bunun yanında katılımcıların intihar sırasında alkollü olmalarının, bedenlerinin biçimine zarar verici şekilde intihar etme ihtimalini arttığı görüldü. Ayrıca stresli yaşam olaylarını fazla yaşayan ve daha önce intihar girişiminde bulunmuş kişilerde de yüz veya başa zarar vericek şekilde intihar davranışının daha fazla olduğu gözlendi.

Araştırmacılara göre kadınların ateşli silahlarla kendilerini yüzlerinden veya başlarından vurma eğiliminin az olması, kendi görünüşlerine daha fazla önem vermeleriyle açıklanabilir. Ayrıca yaşamlarında stresli olayları sıklıkla yaşayan kişilerin intihar girişiminde en öldürücü yöntemlere başvurmalarının da önemli bir sonuç olduğuna dikkat çekiyorlar.

 

 Detaylar için kaynak

Valerie J. Callanan, Mark S. Davis. Gender and Suicide Method: Do Women Avoid Facial Disfiguration? Sex Roles, 2011; DOI: 10.1007/s11199-011-0043-0

RelatedPost