Çifte standart, pek çok kültürde var olan bir kavramdır ve cinsiyet rolleri ve cinsellik yaşantısında da sıklıkla görülür. Cinsel çifte standart düşüncesi ise, erkeklerin daha fazla cinsel özgürlüğünün olmasının ve onlar için cinsel tecrübelerin teşvik edilmesinin yanında, kadınların cinsel eylemleri için bazı bedeller ödemelerinin gereğine, toplum tarafından onaylanma ihtiyacına ya da yargılanmalarına vurgu yapar. Bakın yeni ve güçlü bir araştırma, ortalamadan daha çok sayıda partnerle cinsel yaşantısı olan genç kızlarla ilgili neler söylüyor.

Lyons öncülüğündeki bu çalışma, kendi yaşıtlarına oranla daha fazla cinsel partneri olan bir grup genç kızı inceledi. Araştırmada, geleneksel çifte standarttan kaynaklanan sosyal sansür fikriyle tutarlı olarak, yüksek sayıda cinsel partneri olanların arkadaş gruplarında daha az popüler olacakları; ayrıca kendilerine olan saygılarının daha düşük olacağı varsayımları test edildi. Kızların o güne kadar kaç partnerle cinsel yaşantısı olduğu, akranları arasındaki popülerite düzeyi ve benlik saygısı öğrenildi; 1 yıl sonra ise popülerite ve benlik saygısına tekrar bakıldı. Son olarak bir grup kızla ise görüşmeler yapılarak cinsel çifte standartla ilgili bilgiler alındı.

Araştırmanın sonuçları, genç kızların cinsel davranışlarındaki çifte standardın farkında olduklarını ve bunu zaman zaman haksızlık olarak gördüklerini ortaya çıkardı. Öte yandan araştırmacıların beklentilerinin aksine, yaşıtlarına oranla daha fazla sayıda cinsel partneri olduğunu bildirenlerin, akran çevreleri arasında daha düşük bir popüleritesi olmadığı, benzer sayıda arkadaşları olduğu ve benzer benlik saygısı geliştirdikleri görüldü. Ancak elde edilen bir diğer sonuç, daha yenilikçi cinsel tutumlara sahip arkadaşları olan kızların, cinsellik yaşadığı erkek sayısının fazla olması; ayrıca flörtçü kimliğe sahip olanların da cinsel partner sayısının fazla olmasıydı.

Bu araştırma, genç kızlar arasında cinsel çifte standart algısının olduğuna işaret ediyor; ancak bu çifte standardın daha az arkadaşa sahip olma veya kendini değerli görmeme gibi bedellerinin olmadığını gösteriyor. Bun karşın sahip olunan arkadaşların cinselliğe bakışlarının da cinsel yaşantılarında önemli olduğu mesajini veriyor. Bu nedenle araştırmacılar, cinsel davranışlara yönelik geliştirilen programların, arkadaş normlarının cinsel yaşantıyı nasıl etkilediği üstüne odaklanmasının gereğini vurguluyor.

 

Detaylar için kaynak

Lyons, H. et a l. (2011). Identity, peer relationships, and adolescent girls’ sexual behavior: An Exploration of the contemporary double standard. Journal of Sex Research, 48, 437-449.

RelatedPost