Benlik kavramı, kişinin başkalarına, cinsiyet rollerine, kültürel kimliğe ve buna benzer pek çok özelliğe bakarak kendi ile ilgili oluşturduğu algı, bir başka deyişle düşünceler bütünüdür. Benlik kavramı güçlü olan kişilerin, ruhsal açıdan daha sağlıklı olduğu; benlik kavramı zayıf ve olumsuz olanların ise, kendilerini gerçekte olduklarından daha başarısız olarak algıladıkları bilinir. Benlik kavramımız kişilik özelliklerimiz yanında aile, arkadaş çevresi ve okul yaşamından etkilenerek gelişir.

Jale Deniz, lise öğrencilerinin benlik kavramlarını konu alan çalışmasında, genel akademik lise eğitimi alan ve güzel sanatlar lisesinde müzik eğitimi alan öğrencilerin benlik kavramlarında ne gibi farklılıklar olduğunu araştırdı. Bu amaçla iki tip liseden seçilmiş öğrencileri karşılaştırdı.  Ayrıca cinsiyet farklarını da inceledi.

Genel olarak güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin benlik kavramlarının, genel lise öğrencilerinin benlik kavramlarına oranla daha düşük olduğu görüldü. Ayrıca genel lise eğitimi gören erkeklerde daha yüksek benlik kavramı gözlenirken, aynı şekilde genel lise eğitimi gören kız öğrencilerin de daha yüksek benlik kavramları olduğu sonuçlar arasında yer aldı.

Araştırmacılar, iki tip lise öğrencisinin benlik kavramları arasındaki bu farkın motivasyon eksikliği sebebiyle açıklanabileceğini öne sürüyor ve bunun müzik öğrencilerinin akademik çevreden yeterince faydalanamaması ve başarı hissi geliştirememesine bağlı olabileceğini belirtiyor. Ancak daha önceki çalışmalarda konservatuar öğrencilerinin ve güzel sanatlar lisesi öğrencilerinden daha yüksek benlik kavramlarına sahip olduğunun bulunmuş olması bunun müzik eğitimi ve akademik eğitim arasındaki farktan değil, güzel sanatlar lisesindeki eğitimden kaynaklanıyor olabileceğini gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak

Deniz, J. (2010). Comparing the self concepts of the students in music high schools and general high schools. Journal of Instructional Psychology.37, (2).

RelatedPost