Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kişinin psikolojik anlamda travmatik bir durumla karşılaşmasından sonra ortaya çıkan bir kaygı bozukluğudur. Çocuk cinsel istismarı sonrasında da kısa ve uzun dönemde en çok karşılaşılan psikiyatrik tanılardan biri olan TSSB’nin sadece mağdurda değil, mağdurun ebeveynlerinde de görülme olasılığı çeşitli çalışmalarla araştırılıyor.

Şimşek ve arkadaşları, cinsel istismar mağduru çocuklar ve ebeveynlerinde TSSB’nin varlığını ve düzeyini incelemek amacıyla, yaş ortalaması 13 olan 36 çocuk ve ebeveynleri ilebir araştırma gerçekleştirdi. Bu amaçla katılımcılardan cinsel istismarın özellikleri, psikiyatrik tanı ve TSSB belirtilerinin düzeyi gibi bilgiler toplandı. Bu veriler, cinsel istismar öyküsü olmayan ve psikiyatri polikliniğine başvurmamış olan başka bir grup çocuğun verileriyle karşılaştırıldı.

Cinsel istismara uğramış çocuk ve gençlerin yaklaşık yarısının  yabancı  kişiler tarafından, % 16’sının erkek arkadaş tarafından istismar edildiği görüldü. % 75’inde ise en az bir psikiyatrik bozukluk tespit edildi. Cinsel istismar mağduru çocuklarda ve ebeveynlerinde, cinsel istismara uğramamış çocuklara ve ebeveynlerine nazaran, TSSB’nin daha yaygın olduğu saptandı. Cinsel istismara uğramış gruptaki katılımcıların TSSB yanında % 25’inde depresyon ve kaygı bozukluğu da gözlendi.

Araştırmacılar, cinsel istismarın çocuktaki izlerini yok etmek için, anne babanın da dahil olacağı bir psikolojik tedavi uygulamasının yararlı olacağını vurguluyor, ayrıca adli kurumlarla işirliği yapılmasının önemine değiniyor.

 

Detaylar için kaynak

Şimsek, Ş., Fettahoğlu, E. Ç., & Özatalay, E. (2011). Cinsel istismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerinde travma sonrası stres bozukluğu. Dicle Tıp Dergisi, 38 (3), 318-324.

RelatedPost