Üniversite çağındaki genç yetişkinlerde görülen depresyon ve intihar vakaları toplum sağlığını yakından ilgilendiriyor. Araştırmalar, üniversite öğrencileri arasında intihar vakalarının çokluğuna dikkat çekiyor. İstismarın, umutsuzluğun, depresyonun, sorunlarla başa çıkmada güçlük yaşamanın ise intihar davranışı için risk faktörleri olduğu biliniyor. Peki affedici olmak ya da affedileceğine inanmak depresyonu ve intihar eğilimini etkiliyor olabilir mi?

Jameson Hirsch ve ekibinin yürüttüğü bir çalışmada, bir grup üniversite öğrencisi incelenerek affedicilik ile depresyon ve intihar eğilimi arasındaki ilişki araştırıldı. Araştırmaya sadece belirli seviyede depresif belirtiler gösteren öğrenciler dahil edildi. Katılımcıların yaşamlarında kendilerini ne derece affettikleri, başkalarını affetmeye ne derecede eğilimli oldukları ve Tanrı’nın kendilerini ne derecede affedici olduğunu düşündükleri belirlendi. Bunun yanında öğrencilerin intihar düşünceleri ve eğilimleri de çeşitli testlerle ölçüldü.

Araştırmada, başkalarını bağışlamaya eğilimli olanların intihara daha az yatkın olduğu gözlendi. Ancak daha önemli sonuç, affetmenin depresif belirtileri azalttığı, intihar eğiliminin de bu nedenle bu kişilerda daha az olduğu şeklinde. Bir başka deyişle affedici olmayanlarda intihar riskini belirleyen faktörlerden biri, yüksek depresyon seviyesi. Araştırmacılar bu sonucu yorumlarken, gençlerin stres yaratan olayların üstesinden gelmelerinde affedici olmanın bilişsel ve duygusal olarak yardımcı olduğu ve sorun yaşadıkları kişilerle uzlaşmalarını sağladığını, dolayısıyla depresyon ve intihar riskinden korunduklarını belirtiyor.

Araştırmacılar ayrıca affedici olma ile ilgili bazı psikolojik destek ve eğitim çalışmalarının, depresyon ve buna bağlı olarak intihar eğilimi riskini azaltabileceğini vurguluyor.

 

Detaylar için kaynak

Hirsch J.K., Webb J.R. & Jeglic E.L. (2011). Forgiveness, Depression, and Suicidal Behavior Among a Diverse Sample of College Students. Journal of Clinical Psychology, 67(9), 896-906.

RelatedPost