Psikiyatrik tanı ve sınıflandırma sistemlerinde kaygı bozuklukları kategorisinde yer alan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB); kontrol edilemeyen, rahatsız edici ve genelde mantıksız düşüncelerin (saplantı) ve korkunun hakim olduğu, bununla birlikte bu düşünceleri durdurmak amacıyla tekrarlayan davranışların sergilendiği bir rahatsızlıktır . OKB’nin yeme bozuklukları ile yakından ilişkili olduğuna diar araştırmalar son yıllarda hız kazandı. Bu çalışmalarda, yeme bozukluğu olan hastalardaki kilo ve yeme ile ilgili aşırı uğraşların saplantı düzeyininde özellik taşıdığı ileri sürülüyor.

Türkiye’de OKB ve yeme bozuklukları arasındaki ilişkinin varlığını ve boyutlarını açıklamak amacıyla Çelikel ve arkadaşları, OKB tanısı alan hastalarla bu tanıyı almamış sağlıklı başka bir grubu karşılaştırıyor. Tüm katılımcıların boy ve kiloları ölçülerek beden kitle indeksleri hesaplanıyor. Katılımcıların, obsesif kompulsif belirtilerinin türü ve yaygınlığı, yeme davranışlarındaki olası bozukluklar, depresif belirtilerin şiddeti ve yaşanılan kaygı seviyesi gibi bilgileri toplanıyor.

Sonuçlara bakıldığında; OKB tanısı alan kişilerin, OKB tanısı almayan gruba göre, daha fazla yeme bozukluğu belirtisi gösterdiği bulunuyor. Bunun yanında OKB’si olmayan kişilerin yaklaşık % 80’inin beden kitle endeksleri normalken, OKB’si olan kişilerin yarısının beden kitle endekslerinin normalin üstünde olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca, depresyon ve kaygı düzeyleri karşılaştırıldığında, OKB’li grubun daha fazla depresif ve kaygı belirileri gösterdiği saptanıyor.

Araştırmada, obsesif kompulsif belirtilerin depresyon ve kaygı ile ilişkisi bir kez daha ortaya konulurken, bu psikolojik sıkıntının yeme bozuklukları ile yakından ilgili olduğu da görülüyor.

 

Detaylar için kaynak

Çelikel, F. Ç., Bingöl, T. Y., Yıldırım, D., Tel, H. ve Erkorkmaz, Ü. (2009). Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Yeme Tutumu. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 46, 86-90.

RelatedPost