Beden algısı oldukça karmaşık bir kavramdır. Bunun nedenlerinden birisi, bu algının gelişiminin, sosyal beklentiler, genetik etkiler, dış görünüş ve kişiler arası etkileşimler gibi pek çok etkene bağlı olarak şekillenmesidir. Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar doğrultusunda beden algısının davranışlarımıza da (örneğin iletişim kurma şeklimiz) yön verebileceğine işaret ediyor. Peki acaba bedenimizi nasıl algıladığımız, cinselliği nasıl yaşadığımızla ne ölçüde ilişkili?

Bu soruya cevap arayan Rocque ve Cioe, beden algısının üç yönü üstünde durdu: a) beden görüntüsünün kendisi tarafından kötü algılanması, b) bedene yapılan ruhsal yatırımın yüksek düzeyde olması ve c) beden görüntüsüne karşı durumsal duygulanım. Bu üç algının da birbirini etkilediğini söyleyen araştırmacılar,  bedenimizi olumsuz olarak algılamamızın hangi faktörlerle ilişkili olduğunu inceledi; cinsiyet farklılıklarına ve özellikle cinsellik davranışlarına odaklandı. Bu amaçla, aktif cinsel geçmişe sahip 360 üniversite öğrencisi araştırmaya katıldı.

Araştırmanın sonuçları, bedenleriyle ilgili olumsuz bir algıya sahip olan kişilerin, dış görünümlerine verdikleri önemin daha fazla olduğunu ve cinsel aktivite sırasında görünümlerinden ötürü bilinç düzeyinde kaygı duyduklarını gösterdi. Ayrıca, kadınların bedenlerine yaptıkları ruhsal yatırımın ve buna bağlı olarak gelişen odaklanamama durumunun erkeklerden daha yüksek seviyelerde olduğu ve cinsel aktivite sırasında bedeni gizleme eğilimlerinin erkeklere göre daha fazla olduğu gözlendi. Ek olarak, olumsuz beden algısına sahip kişilerin daha fazla cinsel kaçınma yaşadıkları ve pozitif beden algısına sahip kişilerin cinsel deneyimlerinden daha fazla doyum elde ettikleri de araştırmanın sonuçları arasında.

Bu sonuçlar, cinselliğin yaşanışında kadın ve erkek arasındaki farkılıklarının varlığına gönderme yaparken, genel olarak insanların beden görüntüleriyle barışık olmasının, kendileri için önem arz edebilecek bir çok durumu ne denli etkilediğini gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak

Rocque C.L. & Cioe J. (2011). An Evaluation of the Relationship Between Body Image and Sexual Avoidance. Journal of Sex Research, 48(4), 397-408.