Kanser, çoğu zaman ölümü ve yaşam üzerindeki kontrolün sınırlılığını sembolize eden kronik bir hastalıktır. Klinik seyrinin belirsiz olması ve tedavisinin tam olarak garanti edilememesi nedeniyle, hasta ve hasta yakınlarında yoğun korku uyandırır. Kanserin tanı aşamasından başlayarak tedavi aşamalarının tümünde kaygının yanı sıra depresyon da en sık görülen sorunlardandır.

Kanser hastalarının yaşadığı kaygı ve depresyon belirtileri üzerinde gevşeme egzersizlerinin etkisini araştıran Demiralp ve Oflaz; 25-65 yaş aralığında, GATA Tıbbi Onkoloji polikliniğe başvurduğu sırada halen psikiyatrik bir tedavi almayan, metastazı olmayan hastaları inceledi. Katılımcıların yaşı, eğitim durumu, medeni durumu, ameliyat edilmiş ise ameliyatın türü gibi bilgilerin yanı sıra anksiyete ve depresyon düzeylerine yönelik bilgi toplandı. Bir grup hastaya 8 oturum boyunca 20’şer dakikalık gevşeme egzersizi uygulaması yapıldı. Diğer bir grup hasta ise bu tazr bir uygulama almadı.

Araştırmacılar, çalışmaya katılan bireylerin kemoterapiye başlamadan önce anksiyete ve depresyon belirtileri taşıdıklarını ve kanserin ileri evresindeki katılımcılarda daha fazla anksiyete belirtisi gözlemledi. Radikal mastektomi (tümörlü bölgenin geniş bir kısmının çıkarılması) ameliyatı olanlarda, koruyucu mastektomi (riskli durumlarda memeden küçük bir parça alınması) ameliyatı yapılan hastalara nazaran, daha düşük seviyede anksiyete saptandı. Bunun da nedeni olarak; ameliyat yerlerinde daha geniş alanın çıkarılması sebebiyle hastaların tümörlü dokuların tamamen temizlendiğini ve diğer gruba göre daha az tehdit altında olduklarını düşünmeleri gösterildi. Ancak, gevşeme egzersizi programının depresyon ve anksiyete düzeyine herhangi bir etkisi olmadığı görüldü.

Bu araştırma, meme kanseri sebebiyle ameliyat olan bireylerin anksiyete ve depresyon belirtilerini zayıflatmada, gevşeme egzersizlerinin tek başına etkili olmadığının ve farklı yöntemlerin de denenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Detaylar için kaynak

Demiralp, M. & Oflaz, F. (2011). Gevşeme eğitiminin meme kanserli hastalarda anksiyete ve depresyon belirtileri üzerine etkisi. TAF Prev Med Bull 2011, 10(2), 165-174.

RelatedPost