Günümüzde Internet  kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son sürat devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de Internet kullanım oranının en fazla olduğu yaş grubu, 16-24 yaş arası gençler. Bu grupta ise İnternet’i en fazla üniversiteli gençlerin  kullandığı görülüyor. Internet kullanımı olmazsa olmaz. Ancak “sorunlu kullanım” yaşandığı zaman dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, üniversite öğrencilerini sorunlu Internet kullanımına neler itiyor?

Sorunlu Internet kullanımı, kişinin Internet kullanımından dolayı yaşamının aile ve iş gibi önemli boyutlarda yaşanılan bozulmalar, sürekli olarak kullanımı kontrol etmede yaşanılan başarısızlık ve bu konudaki takıntılar olarak tanımlanır. Esra Ceyhan’ın yaptığı bir çalışmada, yaklaşık 500   üniversite öğrencisi incelenerek bu gençlerin Internet kullanım amaçlarının ve kimlik arayışlarının, sorunlu Internet kullanımı üzerindeki etkisi araştırıldı. Öğrencilerin, Interneti hangi amaçla kullandıklarında sorunlu kullanımında artış olduğuna bakıldı.

Araştırma sonucu, üniversite öğrencileri arasında Internetin sorunlu kullanımını etkileyen faktörlerden en önemlisinin “tanımadıkları kişilerle sosyal ilişkiler kurma”olduğunu gösterdi. Yani gençler İnterneti yeni ilişkiler kurma amacıyla kullandıklarında, sorunlu kullanım davranışı daha çok görüldü. Ayrıca “kimlik arayışı” ve “tanıdıkları ve yakınları ile iletişim kurma” da sorunlu Inetrnet kullanımında önemli etkenler olarak ortaya çıktı.  Son olarak “eğlenme” amacıyla Interneti kullanmak da sorunlu kullanım için bir risk faktörü olarak gözlendi.

Gençlerin kendi kimliklerini oluşturmaya çalıştıkları bu dönemde  çeşitli ilişkilere girmek için Interneti tercih ettikleri, Internette kurulan arkadaşlıklarda yüz yüze olan bir ilişki olmamasının getirdiği rahatlık ve daha fazla kişiyle iletişim kurulabilmesi gibi etkenlerin bunda etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca gençlerin sorunlu İnternet kullanımlarının önüne geçebilmek için zengin sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla yer verilmesinin gereği vurgulanıyor.

 

Detaylar için kaynak

Ceyhan, E. (2010). Problemli internet kullanım düzeyi üzerinde kimlik statüsünün, internet kullanım amacının ve cinsiyetin yordayıcılığı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,10(3), 1323-1355.

RelatedPost