Hamilelik sırasında yaşanan duygusal sıkıntı ve özellikle de depresyon, oldukça sık rastlanan bir durum. Bu sıkıntıyı ise nelerin etkilediğini belirlemek, anneye yardımcı olmak açısından önemli. Annenin ruh sağlığının olumlu olması kendisi için olduğu kadar bebek için de büyük önem taşıyor. Peki hamilelik döneminde ruhsal sıkıntı için risk faktörleri neler ve annenin eşiyle olan ilişkisi bunda ne ölçüde önemli?

Bu soruları yanıtlamak üzere yapılan çalışmalardan birinde Norveçli araştırmacı Rosand ve ekibi, yaklaşık 50,000 hamile kadını inceledi. Bu kadınların duygusal durumları, eşleriyle olan ilişkileri, eşlerinin ne ölçüde kendilerine destek olduğu, sosyal destek kaynakları, bazı önemli yaşam olayları, somatik hastalıklar ve depresyon, alkol sorunu gibi konularda bilgi toplandı. Hamile kadınların duygusal olarak sıkıntı yaşamalarını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışıldı.

Ortaya çıkan sonuçlara göre hamilelik sırasında eşle olan ilişkinin kalitesinin annenin duygusal sağlığında önemli olduğu görüldü. Buna göre eşiyle kötü ilişkisi olduğunu düşünen kadınların diğerlerine göre daha fazla duygusal sorun yaşadığı, örneğin daha fazla depresif belirtiler gösterdiği gözlendi. Eşle olan ilişki, hamilelikteki depresyonu belirleyen en önemli faktör olarak belirdi. Bunun yanında fiziksel hastalıkların ve iş yerinde yaşadıkları sorunların da hamilelik sırasındaki duygusal sorunları tetiklediği ortaya çıktı. Eşinden destek gören kadınların ise sorunlarla daha iyi başa çıkabildikleri elde edilen bir diğer sonuç. Hamilelikte duygusal sorunların oluşmasında etkili olabilecek bir diğer faktörün de annenin daha önce yaşadığı alkol sorunları olduğu ortaya çıktı. Ayrıca genç annelere oranla yaşı daha büyük olan annelerin hamilelik sırasında sorunlarla baş etmede daha başarılı olduğu görüldü.

Bu sonuçlara göre hamilelik döneminde annenin duygusal açıdan sıkıntılı bir dönem geçirmesini engellemek adına eşle olan ilişkinin kalitesinin yükseltilmesinin ve eşin destekleyici davranış ve tutumlar sergilemesi için çeşitli eğitim çalışmalarının önemi vurgulanıyor.

 

Detaylar için kaynak

Røsand, G. B., Slinning, K., Eberhard-Gran, M., Røysamb E., & Tambs, K. (2011). Partner relationship satisfaction and maternal emotional distress in early pregnancy. BMC Public Health, 11.

RelatedPost