Sosyal hayatımızda başkaları tarafından kabul görmek ve beğenilmek çok önemli yer tutar. Bu durum, çoğunlukla kendimizle ilgili düuygu ve düşüncelerimizi etkilediği gibi, başkalarına yönelik tutum ve davranışlarımızı belirlememizde de etkili rol oynar. Peki insanları bizim için çekici kılan özellikler arasında onlar tarafından beğenilme/beğenilmeme algımız ne derece önemli? Acaba genel geçer olarak bilinen “beni beğeneni ben de beğenirim” düşüncesi doğru mu?

Sosyal psikolojinin “karşılıklılık ilkesinin” (bir kişinin bize olan davranışına aynı ölçüde cevap verme eğilimi) yansımalarını inceleyen Whitchurch ve ekibi bir deney gerçekleştirdi. Deneye katılan kadın üniversite öğrencilerine, kendi Facebook profillerinin başka üniversitelerdeki bir kaç erkek öğrenci tarafından incelendiği söylendi. Ardından tüm kadın katılımcılara bir grup erkek profili gösterildi. Kadınlar 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba, bu erkeklerin onları beğendiği, ikinci gruba bu erkeklerin onları orta derecede beğendiği, son gruba ise bu erkeklerin onları beğenip beğenmediklerinin bilinmediği söylendi. Daha sonra kadınlara, bu erkekleri ne derece çekici buldukları soruldu.

Sonuçlara göre, karşılıklılık ilkesiyle uyumlu olarak, kadın katılımcıların kendilerini ortalama değerde beğenen erkeklere nazaran, çok beğenen erkekleri daha fazla çekici buldukları saptandı. Yani genel düşünceyi doğrular şekilde daha çok beğenilmenin bizi beğenen kişiyi çekici bulmamıza yardımcı olduğu görüldü. Ancak ortaya çıkan ilginç sonuç, erkekler tarafından beğenilip beğen,lmediklerini bilmedikleri durumda kadınların erkekleri daha çekici bulduğu oldu. Yani beğenilme konusundaki belirsizlik, kadınlar için erkeklerin çekiciliğini arttırmış oldu.

Araştırmacılar bu sonuçları yorumlarken, belirsizliğin kişiye olan ilgiliyi ve çekimi arttırabileceği düşüncesini öne sürüyor. Bu nedenle araştırma, insanların kendilerini beğendiğinden emin olmadıkları kişileri neden çekici bulduklarını açıklayıcı ipuçları sunuyor.

 

Detaylar için kaynak

Whitchurch, E. R., Wilson, T. D. & Gilbert, D. T. (2010). “He Loves Me, He Loves Me Not…”: Uncertainty Can Increase Romantic Attraction. Association for Psychological Science, 1-4.

RelatedPost