Arkadaşlar ve aile arasında iskambil kâğıdı oynamak oldukça keyifli bir etkinliktir. Kimimizse piyango çekilişlerini, kazı kazan kartlarını ya da spor, at yarışı gibi tahmin oyunlarını takip ederiz. Ancak, günümüzde gençler arasında kumar oynama davranışı zamanla bir sorun haline gelebiliyor. Araştırmalar kumar oynamanın zamanla alkol ve madde kullanımı gibi riskli etkinliklere benzer olumsuz sonuçlar verebildiğini gösteriyor. Peki gençler arasında kumar oynamayı neler etkiliyor olabilir olabilir?

Casey ve arkadaşları, araştırmalarında Kanada’da yaşayan 13-16 yaşları arasındaki bir grup genci inceledi. Bu gençlerin aile gelirleri ve arkadaş ortamları gibi sosyal yaşamlarını yansıtan bilgiler yanında dâhil oldukları kumar çeşidi, kumar oynama sıklıkları ve kumar için yaptıkları masraf oranı gibi kumar davranışına yönelik bilgiler toplandı. Ayrıca dindarlık ve zekâ seviyeleri çeşitli testlerle ölçüldü;  uyuşturucu ve alkol kullanımları hakkında bilgi alındı.

Toplanan bilgiler ışığında, kumar oynayan genç erkeklerin oynamayanlara göre yaşça daha büyük oldukları, aileleriyle daha çok çatışma yaşadıkları, son 1 yılda daha fazla uyuşturucu kullandıkları ve kumar oynayan arkadaş sayılarının daha fazla  olduğu görüldü.  Kumar oynayan genç kızlar arasında ise kumar oynayanlara göre dikkat ve düşünce problemlerinin daha çok olduğu, kural çiğnemeye daha fazla eğilimli oldukları, daha fazla saldırganlık gösterdikleri, aile ile daha fazla boş vakit geçirdikleri, ailelerinin yıllık gelirlerinin ve zekâ düzeylerinin daha yüksek olduğu  anlaşıldı. Erkeklerin aksine, genç kızlar arasında kumar oynama davranışı ile alkol ve uyuşturucu kullanımı arasında bir ilişki bulunamadı; fakat aile ve arkadaş etkisinin büyük olduğu belirtildi. Dindarlığın ise hem kızlar hem erkekler için benzer etkisi olduğu; buna göre kumar oynamayanların oynayanlara göre daha dindar oldukları görüldü.

Bu doğrultuda araştırma, gençlerde kumar oynama konusunda sosyal yaşamın ve aile ortamının önemini vurguluyor. Sonuç olarak araştırmacılar, kumar oynama davranışını etkileyen etmenleri belirlemenin etkili eğitici programlar oluşturmak ve gençleri bilgilendirmek için faydalı olacağını düşünüyor.

 

Detaylar için kaynak

Casey, D.M et al. (2011). The role of family, religiosity, and behavior in adolescent gambling. Journal of Adolescence, 34, 841-851.

RelatedPost