Bilgisayarlar ve özellikle İnternet, günlük yaşamın olduğu kadar iş yaşamının da olmazsa olmazı. Ancak iş yerinde işle alakasız nedenlerle İnternet kullanımı (örneğin alış veriş yapma, oyun oynama) ve İnternette iş dışı etkinliklerle çok fazla zaman geçirmek, kurumların ve çalışanların performanslarını olumsuz etkileyebiliyor. Peki, iş yerinde İnterneti kötüye kullanmayı hangi faktörler etkiliyor olabilir?

Chen ve arkadaşları, iş yerinde İnternet erişimi olan çalışanların katıldığı araştırmada, kimlerin iş yerinde Interneti kötüye kullanmaya daha eğilimli olduğunu inceledi. Tayvan’da araştırmaya katılan yaklaşık 300 çalışanın çeşitli özellikleriyle ilgili bilgi toplandı. Örneğin kendi davranışları ve davranışlarının sonuçları üzerinde ne kadar kontrol sahibi  olduklarını düşündükleri, Internet kullanım süreleri, iş yerindeyken işle ilgili olmayan 3 farklı Internet etkinliği (kişisel işler, işle alakasız bilgi arama ve arkadaşlarla iletişim) hakkında bilgi alındı.

Araştırma sonuçlarına göre, işle ilgisiz İnternet kullanımı fazla olan çalışanların en belirgin kişilik özelliği davranışlarının ve davranışlarının sonuçlarının kendi kontrollerinde olmadığına inanmaları ve bunları daha çok dış etkenlere bağlamaları idi. Buna göre bu kişilerin iş yerinde alışveriş, bilgi arama ve arkadaşlarla iletişim amaçlı olarak İnternet kullanmaya daha fazla eğilim gösterdiği gözlendi. Bunun yanında İnternet aracılığıyla eğlenmek isteyenlerin ise iş yerinde alışveriş yapma ve işle ilgili olmayan bilgi aramaya daha yatkın olduğu ortaya çıktı. Yani eğlence amacıyla İnternet kullanma isteğinin, iş yerinde İnterneti kötüye kullanmayla yakından ilişkili olduğu görüldü. Ayrıca eğitim seviyesi arttıkça İnterneti iş yerinde kötüye kullanma davranışının da artış gösterdiği ortaya çıkan bir diğer sonuç.

Araştırmacılar, şans gibi dış faktörlerin kendi davranışlarında etkisinin çok olduğuna inanan çalışanların İnterneti iş yerinde kendi eğlenceleri için kullandığı sonucuna varıyor. Bunun yanında, işle alakasız İnternet kullanımını önlemek için yöneticilerin çalışanlarını motive etmek adına olanaklar oluşturmasını  öneriyorlar.

 

Detaylar için kaynak

Chen, J.V., Ross, W.H., & Yang, H.-H. (2011). Personality and Motivational Factors Predicting Internet Abuse at Work. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 5(1).

RelatedPost