Erkeklerde testosteron hormonunun seviyesi yükseldikçe sesler kalınlaşır ve daha erkeksi yapılara bürünür. Kadınlarda ise östrojen hormonunun yüksekliği, sesin daha feminen olmasına yardımcı olur ve kadının çekiciliğini artırır. Aynı zamanda bu hormonların yüksek olmasının, erkeklerde ve kadınlarda kısa süreli ilişkiler ve çok eşliliğe olan yatkınlıkla ilişkili olduğu görülmüştür. Bu durumda kadınlar, maskülen sesli erkeklerin, erkekler ise feminen sesli kadınların kendilerini aldatma ihtimallerinin daha fazla olduğunu düşünüyor olabilirler mi?

Jillian O’Connor  ve arkadaşlarının yürüttüğü bir araştırma, ses perdesinin kadınların ve erkeklerin sadakat algısı ile ne ölçüde bağlantılı olduğunu inceledi. 54 erkek ve 61 kadın katılımcının sesleri feminen ve maskülen, olarak iki perde şeklinde kayıt edildi. Katılımcılara sesler dinletildikten sonra “Sizce hangi sese sahip kişinin partnerini aldatma ihtimali daha yüksek?” sorusu ile “Hangisini daha çekici buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre, erkekler daha feminen sesi olan kadınların kendilerini aldatma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünürken, kadınlar daha maskülen sese sahip erkeklerin aldatma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor. Ancak erkeklerin, maskülen sesli hemcinslerinin partnerlerini daha feminen sesli erkeklere göre daha fazla aldatacağını düşünmedikleri görülüyor. Aynı şekilde kadınların da, feminen sesli kadınların daha maskülen sesli olanlara oranla daha fazla aldatıyor olduğunu düşünmedikleri ortaya çıkıyor. Kişisel tercihlerine bakıldığında ise, kadınlar maskülen sesli erkekleri daha çekici bulurken, erkekler feminen sesli kadınları tercih ediyorlar.

Bu araştırma, cinsellik içeren aldatmanın erkek ve kadınlara atfedilen hormonal yapıyla ilişkili olduğunu, ses tonlarının etkisini inceleyerek göstermiş oluyor. Kadınlar erkekler sesindeki maskülenite düzeyi arttıkça, erkeklerin aldatma ihtmallerinin de yüksek olduğunu düşünürken, erkekler kadınlarda çekicilikle ilişkilendirdikleri feminen sesin aldatma ihtimalini yükselttiği görüşünde.

Detaylar için kaynak

O’Connor, J. J. M., Re, D. E., Feinberg, D.R.(2011). Voice pitch influences perceptions of sexual infidelity. Evolutionary Psychology 9, (1), 64-78.

RelatedPost