Yüksek düzeyde kaygı yaşam kalitesini azalttığından, kaygı seviyesini azaltacak faktörlerin belirlenmesi oldukça önem taşıyor. Yapılan bazı bilimsel çalışmalarda, beyindeki kan dolaşımı hızlandığında, bu bölgelere glikoz aktarımının hızlanacağını, stresli durumlarda da bu glikoz aktarımının kortizol düzeyini azaltarak rahatlama sağlayacağını gösteriyor. Kan dolaşımını hızlandırdığı bilinen şeylerden biri de sakız çiğnemek. Bu durumda sakız çiğnemenin kaygı seviyesinin düşürülmesinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Kathryn Sketchley-Kayen öncülüğünde İngiltere’de yapılan bir çalışma, stres verici durumlarda sakız çiğnemenin duygu durumumuzu belirlemeyeve durumsal kaygı seviyemizin azaltılmasına yardımcı olup olmadığını araştırdı. İkili olarak laboratuvara alınan katılımcılara, iki psikolog karşısında video kaydına da alınacak olan 5 dakikalık bir sunu yapmaları söylendi. Hazırlık yapmaları için katılımcılara 10 dakika verildi ve bunun sonrasında sunularını yaptılar. Katılımcılardan bir grup deney boyunca sakız çiğnedi, diğer grup ise çiğnemedi. Katılımcıların kaygı, sakinlik, uyarılmışlık düzeyleri deney öncesinde ve sonrasında ölçüldü.

Sonuçlar, katılımcıların tabi tutuldukları bu sunu yapma görevinin, kaygı düzeylerini arttırdığını; kaılımcıların sunu öncesinde, sonrasındaki dinlenme sürecine göre daha fazla kaygı yaşadıklarını gösterdi. Sakız çiğneyen ve çiğnemeyen katılımcıların kaygı seviyelerine bakıldığında, sakız çiğneyenlerin daha az kaygı yaşadığı, sakız çiğnemenin testin her aşamasında daha fazla etkili olduğu görüldü. Ayrıca sakız çiğneyen katılımcıların çiğnemeyenlere oranla daha fazla uyarıldığı, yani uyarılmışlık seviyelerinin daha fazla olduğu görüldü.

Kısaca sakız çiğnemenin özellikle sosyal kaygı yaratan durumlarda insanların kaygı seviyelerinin azalmasında etkili olduğu görülüyor. Bunun yanında sakız çiğnemenin uyarılmışlık halini arttırması, stres veren durumlarda dikkatin toplanması konusunda da etkili olabileceğini gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak

Sketchely-Kaye, K., Jenks, R., Miles, C., & Johnson, A. Chewing gum modifies state anxiety and alertness under conditions of social stress. Nutritional Neuroscience, 14(6), 237-242.

 

 

RelatedPost