Eş seçme söz konusu olduğunda kadınlar erkeklere göre daha seçici, erkeklerin ise daha rekabet edici olduğu bilinir. Kadınları etkilemek isteyen erkekler, zekâlarını ve güvenilirliklerini ortaya koyacak yöntemlerle kadınlara yaklaşmaya çalışır. Peki erkeklerin tanışırken kullandıkları ilginç giriş cümleleri kadınları ne kadar etkiliyor olabilir? Yeni bir araştırma bu soruya cevap aradı.

Corwin Senko ve Viviana Fyffe’nin yürüttüğü çalışma, erkeklerin kullandıkları çeşitli giriş cümlelerini ve kadınların bunlara verdiği tepkilerini inceledi. Araştırmaya katılan 70 kadından, kendilerine söylenen tanışma cümleleriyle yaklaşan yabancı erkekleri hayal etmeleri; sonrasında bu cümlelere tepkilerinin ne olabileceğini ve bu kişilerle uzun veya kısa süreli ilişki yaşama ihtimallerini belirtmeleri istendi. Bir gruptan, yaklaşan erkeği çekici bulduklarını, diğer gruptan erkeğin çekici olmadığını düşünmeleri istendi; kontrol grubuna ise erkeğin çekiciliğiyle ilgili bir bilgi verilmedi. Cümleler küstah, doğrudan ve zararsız olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Küstah cümle; “Pardon kuru üzümünüz var mı? Yoksa o zaman bir randevu rica edebilir miyim?” gibi espriyle karışık; doğrudan cümle; “Uzaktan sizi gördüm ve tanışmak için buraya geldim, adınız nedir?” gibi amacı belli olan; zararsız cümle ise;“Çalan müzik hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi üstü kapalı cümleler olarak sınıflandırıldı.

Sonuçlara göre kadınların, küstah tanışma cümleleriyle kendilerine yaklaşan erkeklerle tanışıp sohbeti devam ettirme konusunda diğer grup cümlelerle yaklaşan erkeklere göre daha az istekli olduğu görüldü. Bunun yanında kadınlar küstah cümlelerle yaklaşan erkeklerde güven ve zekâ gibi uzun süreli ilişkilerde aradıkları özellikleri algılayamadıkları için bu erkekleri uzun süreli ilişki için uygun görmedikleri ortaya çıktı. Ayrıca kadınlar çekici buldukları erkeklerle sohbet etmeye ve bu erkekleri uzun süreli bir ilişki için değerlendirmeye, çekici olmayanlara oranla daha eğilimli oldular. Aynı zamanda eğer erkeği çekici bulmadılarsa kadınların kısa süreli ilişkiyi dahi düşünmedikleri gözlendi.

Bu sonuçlar, kadınların erkeklerde zekâ ve güven aradıkları yönündeki evrimsel bakış açılarını desteklese de, çekiciliğin oldukça önemli bir faktör olduğunu da gözler önüne seriyor.

 

Detaylar için kaynak

Senko, C., & Fyffe, V. (2010). An evolutionary perspective on effective vs. ineffective pick-up lines. The Journal of Social Psychology, 150 (6), 648-667.

RelatedPost