Plan yapmak ve kişisel hedef oluşturmak, bireysel motivasyonu güçlendiren en önemli etkenler arasında gösteriliyor. Hedeflere ulaşmak bu motivasyonun daha da güçlenmesini sağlarken, ulaşılamayan hedeflerin de motivasyonu olumsuz etkilediği biliniyor. Ancak birey bazında hedefler önemli olsa da, araştırmacılar hedeflerin sosyal çerçevede de düşünülmesi gerektiğine dikkat çekiyor; örneğin romantik ilişkilerde birbirinin hedeflerinden haberdar olmanın ilişki için önemi tartışılıyor.

Riediger ve Rauers, duygusal ilişkilerde çiftlerin birbirinin hedeflerini bildiklerinde, ilişkilerden daha fazla doyum alacağı düşüncesini araştırmak üzere 20–40 yaş aralığındaki çocuk sahibi olmayan, 1 yılı aşkın süredir birlikte ve evli olmayan 69 çifti yaklaşık 16 ay aralıkla iki kez inceliyor. Katılımcılardan, yakın gelecekteki kişisel amaçlarını, partnerlerinin amaçlarıyla ilgili varsayımlarını, kişiler arası yakınlık ve ilişkideki tatmin duygularını belirtmeleri isteniyor. Dış gözlemciler, verilen yanıtlara göre çiftlerin hedeflerinin birbirine ne derece benzediğini ve birbirlerinin hedeflerini ne derece tahmin edebildiklerini değerlendiriyor. Yaklaşık 16 ay sonrasında ilişkilerindeki tatmin ve yakınlık duyguları yeniden ölçülüyor.

Araştırma ilginç sonuçlar ortaya koyuyor: Öncelikle, katılımcıların kendi hedefleri partnerinin hedefleriyle ne kadar benzerse, birbirinin hedeflerinden ne olduğunu o kadar bildikleri görülüyor. Hedeflerinin partnerinin hedeflerine benzerlik göstermesi ilişkideki tatmini etkilemezken, bu benzerlik çift arasında daha fazla yakınlık sağlıyor. Bunun yanında partnerinin hedeflerini bilmenin, ilişkideki tatmini arttırdığı 16 ay sonra yapılan değerlendirme sonunda ortaya çıkıyor. Aynı şekilde kişinin kendi hedeflerinin partneri tarafından bilinmesi de kişinin eşe karşı yüksek oranda yakınlık duygusu hissetmesini sağlıyor.

Sonuç olarak, eşlerin birbirini tanıması ve hedeflerini bilmesinin, ilişkideki ortaklık duygusunu geliştirdiği, ilişki kalitesini farklı açılardan etkilediği söylenebilir. Araştırmacılar, “ben seni biliyorum” “sen beni biliyorsun” olarak nitelendirdikleri durumların ilişki kalitesinde önem rol oynadığını vurguluyor.

 

Detaylar için kaynak

Riediger, M. & Rauers, A. (2010). The ‘I know you’ and the ‘You know me’ of mutual goal knowledge in partnership: Differential associations with partnership satisfaction and sense of closeness over time. British Journal of Social Psychology, 49, 647-656.

RelatedPost