Çevremizde sağlığı olumsuz  etkileyen faktörler çoğaldıkça, insanların sağlıklı ve uzun yaşamla ilgili  bilgiye olan ilgisi  artmaya başladı. Görsel ve yazılı basında, sağlıklı yaşamla ilgili konular gittikçe daha fazla yer alıyor, konuyla ilgili kitaplar yazılıyor, TV programları yapılıyor ve çeşitli ipuçları veriliyor. Mutluluğun da fiziksel sağlığı yakından etkilediği çeşitli bilimsel araştırmalarda ortaya koyuluyor. Peki bu konudaki veriler bize neler söylüyor?

Mutlulukla ilgili araştırmalarıyla bilinen Veenhoven, bu konuyu aydınlatmak üzere mutluluğun fiziksel sağlık ve yaşam süresi ile bağlantısını araştıran yaklaşık 30 bilimsel çalışmayı inceledi ve mutluluğun gerçekten ne tür etkileri olduğu konusuna açıklık getirmeye çalıştı. Bu konuda yapılmış en iyi ve güvenilir araştırmaları özetleyen Veenhoven, hem hasta hem sağlıklı insanların mutluluktan nasıl etkilendiğine odaklandı.

Yapmış olduğu incelemeler sonucunda,  mutluluğun gerçekten  fiziksel sağlıkla bağlantılı olduğu belirtildi. İncelenen vakaların % 53’ünde mutlu kişilerin daha uzun yaşadıkları görüldü. Fiziksel olarak hasta olan gruplar incelendiğinde, mutluluğun ciddi hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olmadığı gözlendi.  Sağlıklı kişiler açısından bakıldığında ise, mutluluğun hastalıktan koruduğu ve bu incelenen mutlu kişilerin 7,5 ile 10 yıl arasında daha uzun yaşadığı sonucuna varıldı.

Peki mutluluk bizi hastalıktan nasıl koruyor? Veenhoven, kronik mutsuzluğun, zayıf bağışıklık sistemine ve yüksek tansiyona sebep olduğunu,  iyi ruh halinin ise sağlam bir bağışıklık sistemi sağladığını ve bunun da hastalıklardan koruduğunu belirtiyor. Bunun yanında mutlu insanların normal kiloda kalmaya daha çok önem verdiği, hastalık belirtilerini daha çabuk algıladıkları, sigara ve alkolü daha az tükettikleri ve daha çok spor yaptıkları görülüyor. Ayrıca, mutlu insanların yaşamda daha iyi seçimler yapmaları, olumsuz durumlarda kendilerini daha az suçlamaları ve çok yönlü düşünebilmeleri de önemli etkenler olarak gösteriliyor.

Sonuç olarak mutluluğun fiziksel sağlığımızı korumaya yardımcı olduğu ve daha uzun bir ömür sürdürmek için bize güç verdiği bilimsel çalışmalarda açıkça görülüyor. Ancak mutlu olmanın mevcut ve ciddi bir hastalıktan kurtulmamızda çok etkisinin olmadığı da biliniyor.

 

Detaylar için kaynak

Veenhoven , R. (2008).  Healthy happiness: effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care. Journal of Happiness Studies, DOI 10.1007/s10902-006-9042-1.