Son yıllarda “Sosyal Paylaşım Çılgınlığı”olarak da adlandırılan Fecebook, Myspace, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerindeki iletişim yoğunluğu, gittikçe daha fazla araştırmaya konu oluyor. Bilim adamları ve uzmanlar, özellikle kişilik özelliklerine odaklanarak, “kimlerin” internet üstünden sosyal paylaşımı ne sıklıkla ve nasıl yaptığına odaklanıyor. Bakalım yeni araştırmalardan biri Facebook’u kimlerin daha çok kullandığına dair bize neler söylüyor.

Ryan ve Xenos tarafından yürütülen bu çalışmada, Facebook kullanan kişilerle kullanmayanların kişilik özellikleri karşılaştırıldı. Araştırmacılar genel olarak narsist ve dışadönüklerin Facebook kullanmaya eğilimli olacağı; yalnız ve utangaç kişilerin ise Facebook’ta gün içinde daha fazla zaman geçirecekleri görüşlerini test etti. Araştırmada 18-44 yaş arası bireyler yer aldı.

Araştırma sonuçları, kullanıcıların çoğunun gün içinde en az yarım saat Facebook’ta zaman geçirdiğini; Facebook’un en çok kullanılan özelliklerinin sırasıyla fotoğraflar, mesajlar ve duvar olduğunu gösterdi. Araştırmacılar Facebook kullananların, kullanmayanlara göre daha “dışadönük” olduğunu ve daha çok “ailevi yalnızlık” yaşadığını ortaya koydu.  Diğer yandan, Facebook kullanmayanların daha “sorumlu/kuralcı” ve “utangaç” olduğu,  “sosyal yalnızlık” yaşadığı görüldü.

Elde edilen bir diğer sonuç Facebook kullananların, kullanmayanlara göre daha  narsistik, teşhirci ve lider özelliklerine sahip olduğu ve özellikle teşhirci kişilik yapısına sahip kişilerin durum güncellemeleri ve fotoğraf eklemeyi daha fazla tercih ettiklerine işaret etti. Araştırmada ayrıca, nevrotik (duygusal açıdan dengesiz) kişilik yapısına sahip insanların duygusal açıdan dengeli olanlara kıyasla Facebook’ta daha fazla zaman geçirdikleri ve Facebook’un duvar özelliğini daha çok kullandığı görüldü.

Sonuç olarak bu araştırma her Facebook kullanıcısının Facebook’u sadece sosyal ağlarını genişletmek için kullanmadığını gösteriyor. Bir bakıma Facebook, farklı kişilik özelliklerine sahip insanların bu kişilik özellikleri ile ilgili ihtiyaçlarını giderebildiği bir alan olarak değerlendirilebilir.

 

Detaylar için kaynak

Ryan, T. & Xenos S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27, 1658–1664.

RelatedPost