Narsistik kişilik özelliği taşıyan bireyler, kendi yetilerini abartılı bir biçimde görme ve kendilerinin benzersiz olduğuna inanma eğilimi gösterir. Bu özellik aynı zamanda, her zaman tüm dikkatin odağı olmaya ve her koşulda kabul edilmeye gereksinimi de beraberinde getirir. Empati yoksunluğu, kıskançlık, kibir, bir takım haklara ve avantajlara sahip olma duygularının ağır basması ile ise narsistler kişiler arası ilişkilerde sıkıntı yaşar. Peki narsizmin saldırganlıkla da bir bağlantısı var mı?

Bu soruya yanıt arayan Reidy ve arkadaşları, narsizmin, sebepsiz saldırganlıkla (yani herhangi bir tahrik unsuru olmadan ortaya çıkan saldırganlıkla) ilişkili olup olmadığını, ayrıca narsizmin ne koşulda misilleme niteliğinde bir saldırganlığı tetikleyebileceğini araştırdı. En şiddet içeren suçların erkekler tarafından işlendiği göz önüne alınarak araştırmada sadece erkekler incelendi. Katılımcıların şiddet ve saldırganlık eğilimi davranışlarını belirlemek için  katılımcılara bir görev verildi ve bitişik odalarında rakiplerinin bulunduğu söylendi. Deneyde, hedefe yönelik tepkiyi kim daha hızlı verirse onun kazanmış sayılacağı ve kazanan tarafın, diğerine 10 adet değişik şiddette elektro şoktan birini istediği sıklıkta ve sürede vererek cezalandırma hakkının bulunduğu belirtildi.  Gerçekte, böyle bir rakip yoktu ve katılımcılar, her seferinde kendilerinin kazandığına inandırıldı. Fiziksel saldırganlığın düzeyini ölçmek için, kullanılan şokların şiddeti, devam süresi ve sıklığına bakıldı.

Araştırmanın sonucunda saldırganlık açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların yarısının, “tahrik edilmeden saldırganlık” kategorisine; % 30’una yakınının “misilleme niteliğinde saldırganlık” kategorisine; % 15 civarındaki bir kesimin ise “saldırgan olmayan” kategorisine uygun olduğu bulundu. Narsistik kişilik özelliğine sahip olan erkeklerin daha fazla saldırganlık gösterdiği, aynı zamanda ilk şiddet tepkilerinde daha sert oldukları ve saldırganlık tepkisi vermede daha hızlı davrandıkları görüldü. Ayrıca narsistlerde, herhangi bir kışkırtma olmaksızın ortaya çıkan saldırganlık duygusunun, misilleme niteliğinde olan saldırganlığa göre daha fazla ortaya çıktığı sonucuna ulaşıldı. Yani narsistlerin saldırganlık için herhangi bir kışkırtmaya ihtiyaç duymadığı gözlenmiş oldu.

Bu sonuçlar narsistik kişilik özelliğinin öfke, saldırganlık gibi kavramlarla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca saldırganlık için kışkırtmaya ihtiyaç duymasa da, narsistlerin herhangi bir ego tehdidi aldıklarında çok daha fazla provoke olacakları ve daha fazla saldırganlık gösterebilecekleri belirtiliyor.

 

Detaylar için kaynak

Reidy D. E. , Foster J. D. & Zeichner A. (2010). Narcissism and unprovoked aggression. Aggressive Behaviour,  6, 414-422.

RelatedPost