Evlilikteki çatışmalar ve boşanma, bilindiği gibi çocukların ruh sağlığını yakından etkiliyor. Örneğin çocuklarda, anne-babanın ayrılığı ile stres ve kaygı sorunları görülebiliyor, arkadaş ilişkilerinde bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Ancak, anne-babanın yaşadığı ilişki sorunlarının olumsuz etkileri yalnızca çocukluk döneminde değil, yetişkinlikte de ortaya çıkabiliyor. Peki anne-babasının çatışmalarına ve boşanmasına tanık olmuş bir çocuğun ileride genç yetişkinlikteki kendi yakın ilişkileri nasıl etkileniyor?

Ming Cui ve Frank Fincham yaptıkları araştırmada, anne-babası boşanmış genç yetişkinler ile anne-babası birlikte olan genç yetişkinleri karşılaştırıyor ve boşanmanın çocukların yakın ilişkilerini nasıl etkilediğini inceliyor. 30 yaş altı 285 genç üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılardan araştırmanın başında, 7 hafta sonra ve 14 hafta sonra bilgi toplanıyor.  Bu gençlerin içinde bulundukları romantik ilişkinin kalitesi, izlendikleri 14 hafta içinde partnerleri ile yaşadıkları sorunlar ve varsa ayrılık durumu, evlilik, boşanma ve bağlılık ile ilgili tutumları inceleniyor.

Sonuçlara bakıldığında, ebeveyni boşanmış olan gençlerin kendi ilişkilerinin kalitesinin daha düşük olduğu; evlilik kavramı ile ilgili olumsuz tutum sergiledikleri ve mevcut ilişkilerine olan bağlılıklarının zayıf olduğu görülüyor. Bunun yanında anne babası çatışma yaşayan gençlerin kendileri de ilişkilerinde çatışma yaşadıkları, bu çatışmaların da ilişki kalitelerini düşürdüğü gözleniyor. Boşanmış ebevenyne sahip olmak ise gençlerin evliliğe olumsuz tutum geliştirmeleride etkili oluyor; evlilikle ilgili bu olumsuz tutumlar da mevcut ilişkilerine olan bağlılıklarını olumsuz etkiliyor.

Bu araştırma, gençlerin yaşadığı romantik ilişkilerin kalitesini ve evlilik, bağlılık gibi kavramlara olan bakış açılarını etkileyen faktörlerden birinin anne-babalarının yaşadıkları çatışmalar ve boşanma olduğunu gösteriyor. Bu da, çatışma davranışlarının nesiller arasındaki geçişini göstermesi açısından dikkat çekiyor.

 

Detaylar için kaynak

Cui, M. & Fincham, F. D. (2010). The differential effects of parental divorce and marital conflict on young adult romantic relationships. Journal of the İnternational Association for Relationship Research, 17, 331-343.

RelatedPost