Yaşam süremizin yaşadığımız coğrafya, sağlık koşulları gibi faktörler yanından yanında ruh sağlığımızın kalitesinden de etkilendiği biliniyor. Örneğin bazı araştırmalar, mutlu insanların aynı zamanda sağlıklı olduklarını, stresin ise yaşam süresini kısalttığını ortaya koyuyor. Peki ülke bazında bakıldığında, mutlulukla yaşam süresi arasındaki bağlantı nedir?

Junji Kageyama’nın yaptığı bir kültürler arası çalışmada, ulus bazındaki yaşam süresinde mutluluk seviyesinin etkisi ve kadınlarla erkekler arasındaki farklılıklar incelendi. Psikolojik stresin erkekleri ve erkekler arasında intihar vakaları, sorunlarla başa çıkma gibi durumları daha fazla olumsuz etkilediğini; bunun da yaşam süresi bakımından cinsiyet farkı yarattığı görüşünden yola çıkıldı ve özellikle cinsiyet farklılıkları üstünde duruldu. 69 ayrı ülkede yapılan çalışmada Birleşmiş Milletler’in bir veri tabanı kullanılarak ülkelerin doğumda erkekle kadın için yaşam süresi beklentisi farkı öğrenildi. Ayrıca pek çok ülkede yapılan mutluluk araştırmaları anketleri ile yaşam tarzı, alkol ve sigara kullanımı, geçirilen kazalar, şiddete maruz kalma, sosyal ve ekonomik koşullar, mutluluk seviyesi gibi alanlarda bilgi alındı.

Araştırmanın sonucunda, stresin yaşam süremizi olumsuz etkilediği, özellikle erkeklerin stresten kadınlara göre daha çok etkilendiği görüldü. Bunun da erkeklerin hayatta kalma sürelerini azaltığı gözlendi. Aynı zamanda mutluluğun, ülkelerin yaşam süresi oranı bakımından erkek ve kadın arasındaki farkta önemli ölçüde etkisi olduğu; yani erkeklerin kısa yaşam sürelerinin önemli bir nedeninin düşük mutlulukseviyeleri olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında toplumsal mutluluk oranı düştüğü zaman, yaşam süresi bakımından kadınla erkek arasındaki farkın artış gösterdiği görüldü.  Ayrıca elde edilen bir diğer sonuç, erkeklerin mutluluk seviyesi artınca yaşam sürelerinin de uzayacağı; böylece düşük dulluk oranının kadınların mutluluklarını arttıracağı şeklindeydi.

Kısaca sonuçlar, mutluluğun ülke bazında bile yaşam süresiyle yakın ilişkili olduğunu, bu durumun özellikle erkekler için daha çok görüldüğünü gözler önüne seriyor.

 

Detaylar için kaynak

Kageyama, J. (2011). Happiness and sex difference in life expectancy. Journal of Happiness Studies. Doi: 10.1007/s10902-011-9301-7

RelatedPost